14 procent Polaków deklaruje zaangażowanie w pracę

Z raportu „State of the Global Workplace: 2022 Report” co roku realizowanego przez Instytut Gallupa – najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie  wynika, że tylko 14 procent Europejczyków deklaruje angażowanie się w swoją pracę. To chyba jeden z najniższych poziomów zaangażowania na świecie. W Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie wskaźnik  nastawienia do pracy sięga 33 procent. W krajach azjatyckich: Indie, Pakistan, Nepal czy Bangladesz ten wskaźnik wynosi 27 procent.

Nastawienie Polaków do angażowania się w pracę i poziom zadowolenia z pracy oszacowano na poziomie 14 procent, co pokrywa się ze średnią dla krajów europejskich. W rankingu UE Polska zajmuje 25. miejsce na 38 pozycji. Na szczęcie Polacy wykazują znacznie wyższe zaangażowanie niż Francuzi i Włosi. W tych krajach wskaźnik ten osiąga zaledwie odpowiednio 6 procent i 4 procent.

Przyczyn tak niskich nastrojów pracowników upatruje się w trwającej pandemii Covid-19, długotrwałej izolacji oraz rosnącymi niepokojami z powodu konfliktów zbrojnych. Część respondentów doznała zatarcia różnic pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Część dokonała przesunięcia godzin pracy podczas pracy zdalnej, część zwiększyła wymiar pracy po godzinach, co przyczynia się do wypalenia zawodowego.

Badacze zauważają nasilenie zjawiska „cichej rezygnacji”, która objawia się minimalistycznym podejściem do pracy, brakiem jakiejkolwiek inicjatywy oddolnej i rezygnacji z ambicji zawodowych.

W tym kontekście rodzą się dodatkowe potrzeby na rozwój kompetencji w zakresie sprawowania silnej roli w zespole przez liderów i menedżerów firm. Liderzy muszą uzupełnić wiedzę i praktykę w dziedzinie motywowania pracowników i pobudzania ich kreatywności.

Ważnym czynnikiem w najbliższych czasach będzie też efektywny system wynagradzania i innych zachęt ekonomicznych. W warunkach wysokiej inflacji aspekt ekonomiczny jest bardziej zauważany przez pracowników.

W budowaniu kompetencji miękkich kadry kierowniczej firm należy się spodziewać pewnych trudności w wyniku planów wdrożenia planów czterodniowego tygodnia pracy i konieczności reorganizacji zakładów pracy, które się na ten tryb zdecydują.

Źródło: PAP, strefabiznesu.pl

zaangażowanie w pracę raport gallupa

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się