Przyjęta strategia w zakresie chemikaliów

14 października 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię dotyczącą substancji chemicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to część dążenia UE do zniwelowania zanieczyszczeń, które jest głównym zobowiązaniem w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Przyjęcie strategii jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niebezpiecznymi chemikaliami. Obejmuje ona zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsumpcyjnych […]