BIOBESTicide – kierunek na efektywne wykorzystanie kompetencji w produkcji biopestycydów

Projekt BIOBESTicide zweryfikuje próbę produkcji skutecznego i opłacalnego ekonomicznie biopestycydu. Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnego łańcucha wartości opartego na biotechnologii i będzie wykorzystywać właściwości niepatogenicznych grzybów do zwiększenia naturalnej ochrony roślin, aby w efekcie końcowym wyprodukować wysoce skuteczny i przyjazny dla środowiska biopestycyd do ochrony winorośli. Dzięki projektowi rolnicy będą nie tylko stosować nowe pestycydy spełniające […]