Sektorowa Rama Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego

Słownik pojęć użytych w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego

W charakterystykach poziomów kompetencji przyjęto założenie stosowania możliwie prostego języka oraz unikania rozwiniętych terminów opisowych. Oznaczało to konieczność używania ogólnych sformułowań. Dzięki temu zachowana została przejrzystość zapisów Sektorowej Ramy Kwalifikacji branży chemicznej (SRK Chem), przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego stopnia branżowości charakterystyk SRK Chem. PRODUKTY CHEMICZNE – gotowe do użytku lub służące do dalszego przetwarzania chemikalia […]