BIOBESTicide – kierunek na efektywne wykorzystanie kompetencji w produkcji biopestycydów

Projekt BIOBESTicide zweryfikuje próbę produkcji skutecznego i opłacalnego ekonomicznie biopestycydu. Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnego łańcucha wartości opartego na biotechnologii i będzie wykorzystywać właściwości niepatogenicznych grzybów do zwiększenia naturalnej ochrony roślin, aby w efekcie końcowym wyprodukować wysoce skuteczny i przyjazny dla środowiska biopestycyd do ochrony winorośli.

Dzięki projektowi rolnicy będą nie tylko stosować nowe pestycydy spełniające wymagania rynku, ale także mogą być dostawcami biomasy do hodowli grzybów w wielu obszarach poza pestycydowym.

Projekt promuje wiedzę i kompetencje w zakresie rozwiązań zmniejszających obciążenie środowiska działalnością rolniczą oraz niekonwencjonalnych systemów zwalczania szkodników.

Wykorzystanie kompetencji w tym projekcie powinno zaowocować 10-procentowym zwiększeniem plonów i wzrostem przychodów w sektorach bioproduktów. Sprzyjać też będzie wzmocnieniu powiązań oraz modeli biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi, gospodarstwami rolnymi i producentami wina.

Partnerami w projekcie są także przedstawiciele firm reprezentujących Sektorową Radę ds. Kompetencji Chemia.

Więcej informacji na stronie: https://www.biobesticide.eu/

logo projektu biobeticide

Opracowanie: Jerzy Ruszała

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się