Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego: Kompetencje cyfrowe w sektorze chemicznym

6 czerwca br. w Krakowie odbędzie się debata sektorowa: Kompetencje cyfrowe w sektorze chemicznym

Panel ekspertów współprowadzących debatę: Tomasz Klekowski, Artur Pollak, Marcin Rojek, Małgorzata Szymczukiewicz, Rafał Wojdan

Podczas otwartej dyskusji będą przedstawione nowe wyzwania związane z cyfryzacją przemysłu chemicznego, możliwości zastosowania sztucznej inteligencji, mechanizmy wsparcia cyfrowego dla edukacji i szkoleń w sektorze chemicznym oraz trendy w zakresie globalnych kompetencji cyfrowych (DigiComp). Do udziału w debacie zostaną zaproszeni m.in. członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji – IT, jak również reprezentanci przemysłu i instytucji edukacyjnych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Udział w debacie jest bezpłatny. Prosimy jednak o dokonanie rejestracji.

Debata transmitowana będzie przez kanał YouTube.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Chemiczne przy współudziale Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny “ZIELONA CHEMIA” przy współudziale Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu “Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego”, realizowanego na mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR13/18, przez Lidera Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia, Al. Piastów 48, Szczecin w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się