Europejska mapa drogowa dla branży chemicznej

Komisja Europejska opublikowała od dawna oczekiwany przez szeroko rozumianą europejską branżę chemiczną mapę drogową, mającą na celu osiągnięcie postulatów zapisanych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę:

 • która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto,
 • w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,
 • w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Europejski Zielony Ład ma również pomóc w wyjściu z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE.

Aby sprostać założeniom Europejskiego Zielonego Ładu sektor chemiczny w Europie będzie musiał zapewnić:

 • neutralność dla klimatu,
 • zwiększyć swój udział w gospodarce o obiegu zamkniętym,
 • ucyfrowić swoje procesy organizacyjne i technologiczne,
 • zapewnić bezpieczne i zrównoważone chemikalia.

Realizacja tych wyzwań wymagać będzie wielu dodatkowych inwestycji do 2050 roku. Przemysł chemiczny wielu w krajach Europy jest już w trakcie tej transformacji, ale zgłasza potrzeby jasnego wskazania wektorów rozwoju i wskazówek dla ich realizacji.

Mapa drogowa określa prawie 200 konkretnych działań, które instytucje UE, administracja publiczna państw członkowskich i poszczególne gałęzie przemysłu muszą podjąć, aby transformacja się faktycznie dokonała. Mapa drogowa to także wyraźny sygnał dla przemysłu, że Europa jest miejscem, w którym można i należy lokować swoje inwestycje.

Mapa drogowa przewiduje realizację czterech fundamentalnych założeń:

 1. przejście na neutralność klimatyczną – Unijny przemysł chemiczny ma ambicję stać się neutralny dla klimatu do 2050 r. Pomimo spadku emisji gazów cieplarnianych o ponad 60%, nadal potrzeba przełomowych innowacji technologicznych i organizacyjnych w produkcji. Neutralność klimatyczna to także ogromne zapotrzebowanie na tanią energię odnawialną i wydolny system jej dystrybucji.
 2. przejście na technologię cyfrową – Wdrażanie big data, sztuczna inteligencja, robotyka,  blockchain i inne przełomowe rozwiązania informatyczne mają zapewnić wyraźny impact dla transformacji ekologicznej. Technologie cyfrowe to jednak nadal wyzwanie – zarówno w kontekście standaryzacji procesów i współdzielenia się wiedzą, jak i w kontekście zapewnienia odpowiednich dla tej transformacji kwalifikacji pracowników.
 3. przejście na bezpieczne i zrównoważone chemikalia – Oczekuje się, że unijny przemysł chemiczny będzie stopniowo usuwał z produktów konsumpcyjnych najbardziej szkodliwe substancje. To sprawia, że firmy chemiczne muszą zwiększyć rozwój działalności badawczo-rozwojowej i wdrażania innowacji. To także wyzwanie dla mniejszych firm, dla których trzeba zbudować instrumenty wsparcia finansowego i merytorycznego oraz stymulacji ich procesów innowacyjnych. aby opracować i wprowadzić na rynek bezpieczne i zrównoważone chemikalia.
 4. Przejście na cyrkularność –Przemysł chemiczny ma ograniczyć zużycie nieodnawialnych surowców w produkcji oraz zapewnić możliwość recyklingu materiałów (w szczególności tych, które wytwarza). Wyzwaniem staje się zwiększenie dynamiki recyklingu odpadów nieorganicznych, wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla w produkcji oraz wykorzystanie biomasy do rozwoju biochemii.

Przygotowanie: Jerzy Ruszała

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się