Europejska Sieć Regionów Chemicznych uruchamia drugie partnerstwo regionalne w ramach Paktu na rzecz Umiejętności

Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) ogłosiła, że w ramach Europejskiego Roku Umiejętności 2023 utworzy drugą sieć regionalną w ramach Paktu na rzecz Umiejętności!

„Regionalne partnerstwo na rzecz umiejętności w sektorze chemicznym” kierowane przez ECRN będzie wspierać regionalnych partnerów prywatnych i publicznych w nadchodzących latach i być może stanowić plan dla przyszłych inicjatyw. Główną ambicją partnerstwa jest podkreślenie roli umiejętności, edukacji i szkoleń w zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu chemicznego.

Bardziej szczegółowe cele partnerstwa to:
  • Pomoc regionom w znalezieniu najlepszych i najbardziej odpowiednich rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom związanym z umiejętnościami potrzebnymi do ekologicznej i cyfrowej transformacji przemysłu chemicznego.
  • Przyspieszenie identyfikacji najbardziej wrażliwych regionów i obszarów zainteresowania, angażując wszystkich odpowiednich partnerów i badając ich potrzeby.
  • Ułatwianie merytorycznego dialogu między administracją regionalną, partnerami społecznymi, dostawcami usług edukacyjnych i szkoleniowych, instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz przemysłem.
  • Stymulacja partnerów do pracy nad konkretnymi zadaniami i tworzenie mniejszych, ukierunkowanych grup roboczych, które mogą prowadzić do konkretnych zastosowań projektów finansowanych przez UE i/lub do przygotowania strategii międzyregionalnych w celu sprostania wspólnym wyzwaniom.
  • Zwiększenie cyfryzacji przemysłu chemicznego UE z myślą o jego przyszłej konkurencyjności. Duże zbiory danych mogą usprawnić procesy produkcyjne i zmniejszyć wpływ sektora na środowisko, dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu zasobami, materiałami i zużyciem energii.

Mówiąc o ogłoszeniu, Stephan Satijn, regionalny minister ds. gospodarki, gospodarki gruntami i edukacji Limburgii, wyjaśnia: „Wierzę, że transformacja ekologiczna i cyfrowa będzie wymagać nowych umiejętności i tworzenia innowacyjnych miejsc pracy. Sektor chemiczny może odegrać kluczową rolę w tym procesie tworzenia nowych zestawów umiejętności i wysoce innowacyjnych miejsc pracy. Aby zagwarantować udaną transformację, chcę zachęcić inne regiony do przyłączenia się do Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych, a tym samym wzmocnić to partnerstwo UE. Pakt na rzecz umiejętności oferuje wielu regionom europejskim niewiarygodną liczbę możliwości podnoszenia i przekwalifikowywania pracowników w sektorze chemicznym, uzyskania porady na temat odpowiednich możliwości finansowania oraz zapoczątkowania udziału ECRN w Roku Umiejętności 2023”.

Pakt na rzecz Umiejętności to projekt zaangażowania zainicjowany przez Komisję Europejską w 2020 r., jest to pierwsze ze sztandarowych działań Europejskiej Agendy na rzecz Umiejętności. Ma on na celu wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych w projektach podnoszenia i przekwalifikowywania umiejętności poprzez udzielanie porad, tworzenie niezawodnej sieci i prowadzenie członków przez możliwości finansowania na różnych poziomach.

Synergia między prywatnymi i publicznymi zainteresowanymi stronami za pośrednictwem sieci ma kluczowe znaczenie dla wspierania skutecznego rozwoju regionalnego i może zapewnić większą spójność w programowaniu i wdrażaniu działań związanych z rozwojem umiejętności. I dlatego leżą u podstaw inicjatywy.

W 2022 roku ECRN został zaproszony jako prelegent w pierwszym działaniu Pact for Skills Peer Learning, aby wspierać innych potencjalnych lub nowych członków Paktu. Ponadto ECRN został wybrany wraz z regionem Lombardii jako jedna z najlepszych dobrych praktyk w ramach inicjatywy w 2022 roku.

Źródło: pact-for-skills.ec.europa.eu, ecrn.net/pact-for-skills-chemical-regional-partnership/

Opracowanie: Jerzy Ruszała

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się