Innowacyjne biopestycydy – szkolenie on-line 5 grudnia 2022r.

5 grudnia 2022 r. BIOBESTicide poprowadzi pierwsze Szkolenie dla Rolników, podczas którego zaprezentuje innowacyjny biopestycyd opracowany w ramach Projektu BIOBESTicide.

W tym wydarzeniu, które odbędzie się online od 11 do 12 (CET) i będzie moderowane przez GREENCEEL – koordynatora projektu, będziemy odkrywać cechy i korzyści nowego biopestycydu przeciwdziałającego skutkom chorób pni winorośli zarówno w winnicach, jak i przemysł winiarski.

Zgłoś swój udział wypełniając formularz!

Można też obejrzeć szkolenie za pomocą platformy Microsoft Teams. Poniżej przekazujemy link do pokoju webinarowego oraz niezbędne dane dostępowe:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYwNTIyZmEtMjdiZS00NWM1LTgwMWEtOThhMTVlM2IxNDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210d911f6-ca11-4059-970b-30c9183eac21%22%2c%22Oid%22%3a%22e5813857-450f-448d-bc02-64499984a5d8%22%7d

ID spotkania: 379 085 943 537
Hasło: UbQEom

The BIOBESTicide Training for Farmers

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się