IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polimery w Medycynie” – 23-24.05.2023 w Łodzi

Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja w siedzibie Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego przy ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi. Adresowana jest do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, w tym doświadczonych pracowników naukowych, a także studentów, doktorantów oraz osób działających w zakresie praktyki gospodarczej. W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami środowiska medycznego, jak również do promowania postaw innowacyjnych oraz zachęcania przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. Konferencja będzie także okazją do tworzenia powiązań pomiędzy światem gospodarki, a światem nauki poprzez dyskusje nad potrzebami przedsiębiorców wynikającymi z zapotrzebowania rynku, co może przełożyć się na wspólne projekty badawcze.

Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Biomateriały
 • Biodegradowalne polimery w medycynie
 • Protezy i implanty
 • Polimerowe wyroby medyczne
 • Wielofunkcyjne materiały opatrunkowe
 • Polimerowe nośniki leków
 • Materiały/polimery inteligentne
 • Nanomateriały do celów medycznych
 • Polimery do zastosowań stomatologicznych

Język konferencji: polski

Publikacja w języku angielskim

Po wniesieniu dodatkowej opłaty według cennika danego czasopisma, pod warunkiem spełnienia wymogów wydawniczych oraz otrzymania pozytywnych recenzji, artykuły zgodne z profilem tematycznym czasopisma, będą publikowane w ramach szybkiej ścieżki w:

 • Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (70 pkt. MEiN), Szczegółowe informacje dla autorów  www.ptchit.lodz.pl/

Harmonogram i koszt udziału w konferencji

Formularz zgłoszeniowy wraz z tytułem referatu, abstraktem i słowami kluczowymi na adres e-mail: kinga.brzoza-malczewska@lit.lukasiewicz.gov.pl

Ważne terminy:

 • 5 marca – termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów
 • 15 marca – termin akceptacji abstraktów
 • 30 marca – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
 • 20 kwietnia  – termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
 • 23-24 maja – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie

Opłata konferencyjna I – 800 zł / 650zł (dla doktorantów) – obejmuje:

 • wystąpienie na konferencji lub udział w sesji posterowej,
 • publikację artykułu w języku angielskim (płatna dodatkowo),
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy kawowe oraz obiady,
 • uroczystą kolację
 • wycieczkę

Opłata konferencyjna II – 100 zł – obejmuje:

 • udział bierny w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe oraz obiad

Opłaty zawierają podatek VAT (23%).

Sekretarz konferencji – dane kontaktowe

 • dr inż. Kinga Brzoza-Malczewska – 42 307 23 89,
 • e-mail: kinga.brzoza-malczewska@lit.lukasiewicz.gov.pl
Polimery w Medycynie

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się