Od 2023 r. fundacje rodzinne pozwolą ochronić majątek

Problem sukcesji dotyczy aż 57% firm rodzinnych. Dlatego w Polsce już od 2023 roku będzie można zakładać fundacje rodzinne. Pozwoli to m.in. ochronić majątek firmy i zatrzymać go w jednych rękach.

Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki – stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw. Przychody stu największych polskich firm rodzinnych w 2021 r. to 260,5 mld zł. 100 największych firm rodzinnych w Polsce zatrudnia 261 tys. osób. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w latach dziewięćdziesiątych XX wieku wyzwaniem staje się możliwość przekazania firmy następcom. Problem może dotyczyć nawet 57% firm rodzinnych. Analizy wskazują, że tylko 8,1% dzieci przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy swoich rodziców.

Z wehikułu fundacji rodzinnej korzystają największe światowe i europejskie firmy rodzinne. Czas na polskie przedsiębiorstwa. Wspólnie z parterami społecznymi, w tym przedsiębiorcami przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą planować sukcesję w perspektywie wielopokoleniowej – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

Jak jest teraz

Przykład: Pani Ewa jest akcjonariuszem i wspólnikiem kilku spółek, posiada nieruchomości, ruchomości, gotówkę i dzieła sztuki. Ma męża i troje dzieci. Po śmierci pani Ewy wszystko dziedziczą mąż i dzieci w równych częściach. Spadkobiercy mogą być w konflikcie lub mieć różne wizje zarządzania spadkiem i jego podziałem, mogą nie być zainteresowani przejęciem firmy lub dóbr albo ich podział może trwać latami.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy chcą zabezpieczyć losy firmy planują sukcesję najczęściej przy pomocy spółek kapitałowych i funduszy inwestycyjnych lub tworzą tzw. konstytucje rodzinne, które pozwalają przeprowadzić sukcesję tylko w jedynym pokoleniu. Polscy przedsiębiorcy przenoszą też swoje majątki do podobnych fundacji zagranicznych.

Jak będzie

Nowe zasady pozwolą na przekazanie firmy i majątku rodzinnego fundacji rodzinnej, która będzie nimi profesjonalnie zarządzać oraz realizować plan fundatora, a zyski przekazywać na rozwój firmy i na prywatne potrzeby członków jego rodziny lub innych uprawnionych osób. Skorzysta na tym firma, jej udziałowcy, pracownicy, a w konsekwencji polska gospodarka – wskazał minister.

Zalety fundacji rodzinnej:

  • Możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów.
  • Finansowe zabezpieczenie członków rodziny.
  • Oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych.
  • Utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku.
  • Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie.
  • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń

By móc założyć fundację rodzinną konieczne będzie złożenie przez fundatora oświadczenia o powołaniu fundacji przed notariuszem albo sporządzenie testamentu z takim oświadczeniem. Kolejnymi krokami będzie sporządzenie statutu, przekazanie majątku na fundusz założycielski oraz wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane.

Projekt będzie przesłany do Stałego Komitetu Rady Ministrów w najbliższych dniach. Wejście w życie nowych przepisów jest przewidywane na pierwszą połowę 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii za Inforlex.

obraz Heather z Pixabay

Opracowanie: Jerzy Ruszała

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się