Ogłoszenie konkursu na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności (BCU)

15 września 2022 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs w ramach KPO na utworzenie 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności. Obejmą one również branżę chemiczną.

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego. Inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki zatem wpisuje się w nurt debaty Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

Inwestycja zakłada, że powstanie jedno Branżowe Centrum Umiejętności dla branży chemicznej, które będzie kształciło techników w następujących zawodach:

  • Technik ochrony środowiska,
  • Operator urządzeń przemysłu chemicznego,
  • Technik technologii chemicznej,
  • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Biorąc pod uwagę ostatnie dyskusje podczas 3. debaty sektorowej oraz w przy okazji webinarium na temat kształcenia dualnego – warto zastanowić się, czy wyżej wskazana zamknięta lista zawodów wyczerpuje zgłoszone zapotrzebowanie na kadry średniego szczebla.

Do udziału w konkursie zaproszono m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

Formuła BCU będzie nowością w systemie oświaty. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie jedno centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Dzięki zaangażowaniu branż projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r. BCU wzmocnią tym samym reformę kształcenia zawodowego wdrażaną przez resort edukacji od 2019 r.

Więcej informacji

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

branżowe centrum umiejętności

Opracowanie: Jerzy Ruszała

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się