Rozpoczyna działalność RCE Polska Południowa dla SRCh

We wrześniu 2022 roku konsorcjum składające się z ponad 60 instytucji i organizacji z Polski Południowej (województwo małopolskie, śląskie i opolskie) złożyło wniosek do IAS-UNU o przyjęcie do światowej sieci RCE. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i RCE Polska Południowa zostało oficjalnie przyjęte 20 stycznia 2023 roku.

RCE to Regionalne Centra Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju certyfikowane przez Instytut Badań Zaawansowanych nad Zrównoważonym Rozwojem przy Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych (IAS-UNU) w Tokio.

Obecnie w skład sieci wchodzi 179 RCE z 60 krajów. RCE są strukturami sieciowymi. W skład RCE wchodzą różnego typu instytucje edukacyjne, instytucje lokalnej administracji, parki narodowe, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które w danym regionie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju.

RCE upowszechniają krajowe i międzynarodowe przykłady dobrej praktyki, identyfikują możliwe źródła finansowania, organizują zespoły do ubiegania się o granty krajowe i międzynarodowe.

W Polsce od 2017 roku działa RCE Warsaw Metropolitan, którego działalność jest koordynowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Warszawskim.

Inicjatorem utworzenia RCE Polska Południowa był Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkami RCE są też inne instytucje związane z sektorem chemicznym. Przewidziano bliską współpracę RCE Polska Południowa z Sektorową Radą ds. Sektora Chemicznego, w szczególności w takich obszarach jak energia, gospodarka odpadami i edukacja proekologiczna. Członkowi Rady będą regularnie informowani o działaniach RCE, a do RCE będą mogły przystępować nowe instytucje członkowskie, również z sektora chemicznego.

Konkretne korzyści dla partnerów RCE to:

  • upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych przez partnera w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzmacnianie trwałości rezultatów projektów realizowanych przez partnera (wpływ na region)
  • przekazywanie informacji o działaniach partnerów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz o działaniach innych RCE – upowszechnianie w instytucji partnerskiej przykładów dobrej praktyki
  • wspólne z partnerami prowadzenie działań dla społeczności lokalnej, zacieśnianie kontaktów z organizacjami pozarządowymi etc.
  • występowanie o środki z puli regionalnej i krajowej oraz o granty międzynarodowe w partnerstwie z instytucjami i organizacjami wchodzącymi w skład RCE

Sekretariat RCE będzie też gromadził i udostępniał partnerom materiały związane ze zrównoważonym rozwojem oraz porządkował i przetwarzał informacje o różnych działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzonych w Polsce Południowej.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się