Rządowe wsparcie MSP w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) planuje wsparcie przedsiębiorstw w ekologicznej transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Wspierane będą m.in. inwestycje w nowoczesną infrastrukturę do recyklingu oraz wzmocnienie rozwoju rynku surowców wtórnych.

Planowane działania:

 • Konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – dedykowany MŚP, które opracują, wprowadzą lub zastosują w swojej działalności innowacyjne technologie do lepszej gospodarki odpadami, lepszej efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery lub bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.
 • Konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – dedykowany projektom dotyczącym rozwoju technologii umożliwiających przekształcenie odpadów w surowce wtórne oraz związane z poszukiwaniem nowych zastosowań odpadów w gospodarce zgodnie z łańcuchem wartości. Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane wspólnie przez przedsiębiorców oraz jednostki bawczo-rozwojowe.

Korzyści:

 • nowe miejsca pracy i oszczędności ekonomiczne,
 • rozwój nowych technologii i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wydłużenie okresu życia produktów poprzez wsparcie ich naprawy w miejsce kupna nowych,
 • rozwój recyclingu odpadów,
 • zwiększenie dostępu do bazy surowcowej,
 • zapewnienie wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.

Harmonogram:

 • przełom 2022/2023 roku – ogłoszenie konkursu i nabory projektów,
 • 2023 rok – wybór projektów do wsparcia,
 • 2023-2025 r. – realizacja projektów.

Na realizację konkursów zaplanowano łącznie ponad 760 milionów złotych.

Wskaźniki rezultatu konkursów:

 • 100 inwestycji prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach,
 • 5 nowych technologii odzysku lub wykorzystania surowców wtórnych.

Źródło: Inforlex, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

plastikowe butelki w gospodarce o obiegu zamkniętym

Opracowanie: Jerzy Ruszała

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się