Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego debatuje nad poprawą rynku pracy w przemyśle chemicznym

Niespotykane dotąd tempo i wymiar przeobrażeń przemysłu chemicznego wywołuje stałe zapotrzebowanie na kadry o coraz większych kwalifikacjach i kompetencjach. Aby sprostać tej zmianie gospodarczej konieczna jest wiedza, jak te kadry wyszkolić i pozyskać. Realizację tego zadania wspiera Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.

Sektorowa Rada rozpoczęła swą działalność od września 2019 r. i skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych. Jej działalność koordynuje Zachodniopomorski Klaster Chemiczny “Zielona Chemia” ze Szczecina.

Rada stanowi platformę wymiany doświadczeń, służy identyfikacji obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz kreowaniu rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Zaczęliśmy naszą pracę od opracowania nadzwyczajnych rekomendacji na rzecz wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwa mogły aplikować o takie szkolenia nieodpłatnie. W ten sposób skorzystały nieodpłatnie z usług o wartości ok. 10 mln zł. Następnie przygotowaliśmy ponad 20 raportów, które omawiają różne zagadnienia związane z kształceniem, potrzebnymi kwalifikacjami i rynkiem pracy w przemyśle chemicznym – komentuje prof. Krystyna Czaja, przewodnicząca Rady.

Wiedza ekspercka przedstawiona w opracowaniach ekspertów Rady pozwala na lepsze zrozumienie wyzwań stojących przed sektorem chemicznym, zmian na rynku pracy, zapotrzebowania firm chemicznych na kwalifikacje w wybranych obszarach kształcenia zawodowego, rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi oraz przedsiębiorstwami.

Jesteśmy w toku czwartej rewolucji przemysłowej, potężnej cyfryzacji przemysłu i pod wpływem innych czynników zmieniających przemysł, więc koniecznością jest stała i pogłębiona identyfikacja potrzeb branży w zakresie kwalifikacji i kompetencji. Prawidłowe funkcjonowanie podmiotów przemysłowych w dobie gospodarki 4.0 uwarunkowane jest posiadaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wraz ze zmianami zachodzącymi w przemyśle chemicznym w wyniku postępu technologicznego i organizacyjnego, odpowiednim przemianom musi ulegać też system kształcenia, tak aby potencjalni przyszli pracownicy posiadali wiedzę, cechy i umiejętności pożądane przez pracodawców. Potrzebny będzie więc pracownik potrafiący zarządzać zadaniami wykonywanymi przez maszyny, rozumiejący nowe technologie, umiejący się w nich odnaleźć i z nich korzystać. Głównym zadaniem takiego pracownika będzie optymalizacja procesów na podstawie gromadzonych w chmurze informacji oraz umiejętność współpracy w zespole – tłumaczy Przemysław Wojdyła, animator Rady.

Jak dodaje P. Wojdyła, Klaster Zielona Chemia od wielu lat jest reprezentatywną instytucją skupiającą przedsiębiorców branży chemicznej, posiada status krajowego klastra kluczowego. Od dawna prowadzi działania związane z kompetencjami i kwalifikacjami zawodowymi dla swoich członków. Dlatego mając odpowiednie doświadczenie, tego rodzaju aktywność przenosi na wyższy poziom, z myślą o całym sektorze przemysłu chemicznego w Polsce.

I tym właśnie zajmuje się Rada Sektorowa. Jej działalność ma stanowić bodziec dla usprawnienia branżowej edukacji w naszym kraju. Od dawna bowiem wiadomo, że system edukacji zawodowej ma mnóstwo mankamentów i nie jest dopasowany do potrzeb współczesnej gospodarki. Pojawiają się nowe zawody, rozwijane są nowe branże (np. wykorzystanie wodoru), ale szkolnictwo nie jest w stanie za tym nadążyć, niekoniecznie ze swojej winy.

System edukacji formalnej nie jest na tyle elastyczny, by do tych potrzeb dopasować swoje możliwości. Dlatego wskazujemy jaką wiedzę, jakie kompetencje i kwalifikacje powinni posiadać pracownicy na określonych stanowiskach. Współpraca ze szkołami branżowymi i uczelniami skutkuje tworzeniem nowych programów nauczania i kierunków studiów dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz możliwością realizacji praktyk i staży. Przykładowo, na podstawie rekomendacji Rady Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii otworzył nowy kierunek pt. „Zielona chemia i gospodarka wodorowa” jako studia stacjonarne I stopnia, wspierający szkolenie kadr dla nowej branży – podsumowuje Przemysław Wojdyła, animator Rady.

Projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego” realizowany jest w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, a finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy nr UDA-POWER.02.12.00-00SR13/18.

Biuro Sektorowej Rady ds. Sektora Chemicznego mieści się przy al. Piastów 48, 70-311 Szczecin (pok. 522), tel. +48 91 852 36 31, www. radasektorowa-chemia.pl.

Realizatorzy projektu zapraszają do współpracy w ramach realizowanych działań.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się