Solutions in Chemistry – konferencja 8-11 listopada 2022 w Chorwacji

Przedmiot konferencji można wywnioskować z dwóch znaczeń słowa „solutions” w jej tytule.

Pierwsza z nich odnosi się do rozwiązań jako fazy i obejmuje eksperymentalne i obliczeniowe badania procesów zachodzących w ciekłych mediach. Drugi dotyczy ogólnych rozwiązań problemów chemicznych spotykanych w środowisku akademickim i różnych gałęziach przemysłu. Organizatorzy konferencji chcieliby zgromadzić naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami chemii i ułatwić im dzielenie się ich wiedzą. Zakładają, że będzie to szczególnie korzystne dla młodszych naukowców i wzmocni współpracę między instytucjami akademickimi a przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:

  • rozwiązywanie złożonych problemów w chemii roztworów poprzez projekt eksperymentu,
  • wspieranie studentów w rozwiązywaniu ilościowych problemów z wykorzystaniem adaptacyjnej platformy cyfrowej,
  • czynnik ludzki w myśli naukowej – iluzje w których żyjemy,
  • zagadnienia tworzenia uczelnianych spin-off’ów,
  • możliwości finansowania innowacyjnych projektów w perspektywie finansowej 2021-2027,
  • chemia suprastrukturalna – rozwiązania w termodynamice,
  • chemiczne rozwiązania dla odpadów rolno-spożywczych.

Odbędzie się szereg wykładów plenarnych, zaproszonych i sekcyjnych, a także prezentacje sponsorskie i warsztaty. Zapewnią one nowy wgląd w aktualne problemy w naukach chemicznych i przemyśle oraz możliwość uczenia się i zdobywania nowych umiejętności od wybitnych chemików i przedsiębiorców. Ponadto uczestnicy Konferencji będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o najnowszych instrumentach i materiałach eksploatacyjnych dostępnych u naszych sponsorów.

Sesja w przygotowanych stoiskach da możliwość zaprezentowania swoich prac każdemu: od studentów po doświadczonych naukowców z różnych dziedzin chemii.

Równolegle odbędzie się sekcja edukacyjna, skupiająca się na poszukiwaniu nowych rozwiązań w nauczaniu nowych pokoleń chemików.

Więcej informacji i zapisy na stronie: Solutions in Chemistry (hkd.hr)

solutions in chemistry

Opracowanie: Jerzy Ruszała

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się