Strategia Produktywności 2030 – horyzontalne działania gospodarcze

Rada Ministrów przyjęła Strategię Produktywności 2030. Dokument określa horyzontalne działania w ramach polityki gospodarczej do 2030 roku.

Celem Strategii jest wzrost produktywności oparty o wykorzystanie wiedzy i nowych technologii, zwłaszcza tych cyfrowych. Strategia wpisuje się w trzy kluczowe obecnie globalne makrotrendy, tj. neutralność klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i zaawansowana cyfryzacja ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Przemysłu 4.0.

strategia produktywności 2030

Transformacja polskich przedsiębiorstw w tych trzech kierunkach jest koniecznym warunkiem utrzymania i poprawy ich pozycji konkurencyjnej w globalnej gospodarce. Bez dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, produkty wytwarzane w Polsce nie będą atrakcyjne lub nie spełnią norm wyznaczonych w krajach importujących, a krajowe metody produkcji z czasem staną się przestarzałe i mniej wydajne niż zagraniczne.

Strategia pozwoli skupić w Polsce najważniejsze i najbardziej przychodowe ogniwa łańcucha produkcji, na czele z badaniami i rozwojem. Dzięki temu przyczyni się do zmniejszenia uzależnienia rozwoju polskiej gospodarki od zagranicznych decyzji inwestycyjnych i operacyjnych.

Dzięki Strategii Produktywności 2030 przedsiębiorcy zyskają bezpośrednie wsparcie finansowe w transformacji cyfrowej, np. przy zakupie robotów czy szkoleniu pracowników, ale także skorzystają z rozwijającego się ekosystemu, obejmującego, m. in. edukację cyfrową, dostęp do danych, działalność klastrów przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu.

W ramach Strategii wzmocniona zostanie ochrona i wykorzystanie własności intelektualnej przedsiębiorstw, poprzez zwiększanie świadomości o ekonomicznym potencjale praw własności intelektualnej, uregulowanie kwestii tworzenia wzajemnie się uzupełniających zasobów tych praw, czyli tzw. patent pooling, oraz wspieranie internacjonalizacji polskich innowacji.

Działania Strategii Produktywności 2030 podzielono na 7 obszarów – zasoby naturalne, praca i kapitał ludzki, inwestycje, instytucje, wiedza, dane, umiędzynarodowienie.

Dokument wraz z załącznikami dostępny jest na portalu www.gov.pl.

Źródło: portal gov.pl

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się