Grupy Robocze

Grupy Robocze

W strukturze Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego działają trzy Grupy Robocze, w skład których wchodzą członkowie Rady i zaproszeni eksperci zewnętrzni, a mianowicie:

Przewodniczący Grupy Roboczej: 
Dr hab. Inż. Irena Łącka, prof. ZUT

Zadania Grupy Roboczej:

 • Konsultowanie programów kształcenia/doskonalenia zawodowego
 • Konsultowanie i opiniowanie innych opracowań dotyczących obszaru kompetencji i kwalifikacji
 • Opiniowanie rekomendacji dotyczących SRK
 • Opiniowanie poradnika dobrych praktyk LLL
 • Inicjowanie i udział w realizacji działań o charakterze edukacyjnym
 • Inicjowanie i współdziałanie w organizacji zadań szkoleniowo-doradczych, w tym webinariów
Przewodniczący Grupy Roboczej: 
Mgr. inż. Jerzy Majchrzak
Zadania Grupy Roboczej:
 • Monitoring zmian legislacyjnych w obszarach dotyczących sektora
 • Opiniowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarach dotyczących sektora
 • Tworzenie i nadzór nad repozytorium aktów prawnych istotnych dla sektora
 • Rekomendowanie nowych rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarach dotyczących sektora
 • Organizowanie debat sektorowych i innych form konsultacji środowiskowych
Przewodniczący Grupy Roboczej: 
Mgr. inż. Adam Rytwiński
Zadania Grupy Roboczej:
 • Współpraca w zakresie tworzenia materiałów informacyjno-komunikacyjnych Rady (w tym strony www)
 • Nadzór merytoryczny nad wszelkimi działaniami informacyjno-komunikacyjnymi oraz materiałami merytorycznymi (w tym bazą wiedzy)
 • Opiniowanie wpracowanych przez ekspertów materiałów oraz strategii działań informacyjnych i promocyjnych Rady
 • Inicjowanie i koordynacja kontaktów z mediami i środowiskiem opiniotwórczym
 • Rekomendowanie nowych inicjatyw promujących działania Rady
 • Współudział w organizacji debat oraz spotkań sektorowych