Przystąpienie do rady

Przystąpienie do Rady

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, zwanej dalej Radą. Najważniejsze zadania Rady, określone w Deklaracji Założycielskiej oraz Regulaminie Działania Rady to:

  • pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych, niezbędnych na rynku pracy w sektorze chemicznym;
  • upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze chemicznym;
  • działania na rzecz rozwoju kompetencji w sektorze chemicznym;
  • inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz innymi podmiotami edukacyjnymi podmiotami, w celu zintegrowania edukacji i pracodawców;
  • formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sektorze chemicznym.

Kandydatów na członków Rady spełniających kryteria wymienione w Regulaminie Działania Rady mogą proponować członkowie Rady oraz organizacje interesariuszy działających na rzecz sektora chemicznego. Kryteria i sposób powoływania członków Rady można znaleźć w Regulaminie Działania Rady.

Poniżej zamieszczone są (do pobrania) dokumenty dla osób zainteresowanych udziałem w Radzie w tym: