Główna

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji obecnych i przyszłych kandydatów do pracy i pracowników do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców reprezentujących szeroko pojęty sektor chemiczny poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Efektem zaplanowanych działań projektowych będzie:

  • Powołanie i funkcjonowanie Rady Sektorowej
  • Opracowanie rekomendacji zmian/rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji dla sektora
  • Współpracę w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami.
  • Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, 
    rynku pracy, systemu kształcenia
  • Prowadzenie akcji informacyjnej i komunikacji dla sektora do instytucji edukacyjnych, instytucji 
    rynku pracy i partnerów społecznych
  • Identyfikację potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji
godlo_polski.svg

Wartość realizowanego projektu: 1 974 722,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 664 296,04 zł

Wartość dofinansowania zadania z budżetu Państwa: 310 426,36zł

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli  także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

 

Ostatnio Dodane

Aktualności
srkAdmin435@

Partycypacja pracowników w dostosowaniu przedsiębiorstwa do realizacji celów europejskiego zielonego ładu

Przechodzenie na zero- i niskoemisyjne źródła energii i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego (oraz cyfryzacja) to kierunki, które odmienią funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zmienią się modele działania, produkty i usługi a wraz z nimi miejsca pracy i wymagane kwalifikacje. Jednym słowem, przedsiębiorstwa staną przed strategicznymi decyzjami, które będą miały wpływ na sytuację pracowników i zatrudnienie (nierzadko w obrębie całego łańcucha wartości). Dlatego w procesie planowania zielonej transformacji w przedsiębiorstwie powinny mieć głos związki zawodowe i rady pracowników.

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Periodyzacja globalizacji i co z tego wynika?

Globalizacja to zatem proces rozprzestrzeniania się transplanetarnych – a w ostatnich czasach, także bardziej specyficznych supraterytorialnych – powiązań między ludźmi, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami społecznymi, rzadziej politycznymi. Jak dotychczas zachodzi ona bowiem przede wszystkim w płaszczyźnie mikro – na poziomie firm. Praktycznie jak dotąd globalizacja nie objęła natomiast sfery makro, czyli struktur politycznych i rządowych. Istnieją zatem globalne firmy, korporacje, ale nie globalny rząd (global government). Z tych względów globalizację w takiej formie określa się zazwyczaj jako niepełną, niekompletną, bądź nieinkluzywną.

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Pierwsza debata kampanii Polska Chemia w 2023

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprasza na I Debatę Kampanii Polska Chemia w 2023 r. – już 10 marca br. o godz. 10:00 odbędzie się dyskusja pod hasłem: „Polska Chemia zrównoważona i konkurencyjna – biznes na nowych zasadach”.

Czytaj Więcej »