Główna

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb przedsiębiorstw sektora chemicznego i branż pokrewnych tak, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach podczas kursów i różnych szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców sektora.  

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli  także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

 

Ostatnio Dodane

kształcenie dualne
Aktualności
srkAdmin435@

Kształcenie dualne „work-based learning” – relacja z Webinarium

28 września 2022 roku Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego zorganizowała webinarium pt. Kształcenie dualne „work-based learning”. Webinarium poświęcone było uczeniu dualnemu w zakresie innowacyjnych technologii i nowoczesnych materiałów. W pierwszej części dr hab. inż. Adam Szurlej profesor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH w Krakowie) oraz dr hab. inż.

Czytaj Więcej »
solutions in chemistry
Aktualności
srkAdmin435@

Solutions in Chemistry – konferencja 8-11 listopada 2022 w Chorwacji

Przedmiot konferencji można wywnioskować z dwóch znaczeń słowa „solutions” w jej tytule. Pierwsza z nich odnosi się do rozwiązań jako fazy i obejmuje eksperymentalne i obliczeniowe badania procesów zachodzących w ciekłych mediach. Drugi dotyczy ogólnych rozwiązań problemów chemicznych spotykanych w środowisku akademickim i różnych gałęziach przemysłu. Organizatorzy konferencji chcieliby zgromadzić naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami

Czytaj Więcej »