System Rad Sektorowych

System Rad Sektorowych

Dynamiczne zmiany na rynku pracy spowodowane rozwojem przemysłu, rewolucją technologiczną oraz zmianami dot. sposobu zarządzania organizacją, powodują konieczność ciągłego monitorowania tych zmian oraz dokonywania modyfikacji w systemie Edukacji. System edukacji musi być bowiem zbieżny z aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Katalizatorem tych wszystkich działań są Sektorowe Rady ds. Kompetencji, odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie przyszłych kierunków rozwoju.

Od 2016r. w Polsce zaczęły powstawać jako inicjatywy oddolne, branża dla branży- Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Aktualnie w ramach systemu wspierania poszczególnych branż gospodarki działa 17 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Są To:

 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Budownictwo
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Chemia
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Odzysk Surowców
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Żywność Wysokiej Jakości
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Komunikacja Marketingowa
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Rekultywacja i Gospodarka Wodnościekowa
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysł Lotniczo Kosmiczny
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Usługi Rozwojowe
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Handel

Źródło