Opis rady

Informacje o Radzie

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego stanowi platformę wymiany doświadczeń, identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym skupiając przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Główne zadania Rady:

  • pozyskiwanie od pracodawców wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w przedsiębiorstwach sektora chemicznego,
  • upowszechnianie informacji dotyczących potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze chemicznym,
  • działania w zakresie zintegrowania instytucji edukacyjnych z przedsiębiorcami,
  • prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia,
  • opracowanie rekomendacji zmian/rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji dla sektora chemicznego,
  • identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji.