Główna

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji obecnych i przyszłych kandydatów do pracy i pracowników do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców reprezentujących szeroko pojęty sektor chemiczny poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Efektem zaplanowanych działań projektowych będzie:

  • Powołanie i funkcjonowanie Rady Sektorowej
  • Opracowanie rekomendacji zmian/rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji dla sektora
  • Współpracę w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami.
  • Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, 
    rynku pracy, systemu kształcenia
  • Prowadzenie akcji informacyjnej i komunikacji dla sektora do instytucji edukacyjnych, instytucji 
    rynku pracy i partnerów społecznych
  • Identyfikację potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji
godlo_polski.svg

Wartość realizowanego projektu: 1 974 722,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 664 296,04 zł

Wartość dofinansowania zadania z budżetu Państwa: 310 426,36zł

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli  także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

 

Ostatnio Dodane

Jak realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju może wpłynąć na prowadzenie Twojego biznesu?

SDGs, ESG, CSR to skróty, które ostatnio nabrały rozgłosu w przestrzeni publicznej w kontekście odpowiedzialności i obowiązków przedsiębiorstw, m.in. prawno-księgowych, zarządczych, a także rozwojowych i strategicznych, odnoszących się do zrównoważonego rozwoju. Jest to związane z koniecznością innego podejścia do rozwoju społeczeństw, zarządzania, produkcji i użytkowania dóbr, ze względu na zachodzące w świecie niekorzystne zmiany klimatyczne oraz nierówności społeczne za które odpowiedzialny jest człowiek i jego działalność.

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Wizerunek tworzyw sztucznych: jak tworzy się plastikofobia i jak z nią walczyć?

Tworzywa sztuczne zaczęły być traktowane przez prawodawców oraz dużą część opinii publicznej jako przyczyna problemów ekologicznych i materiał wysoce szkodliwy. Nie ma to naturalnie niczego wspólnego z prawdą, ale w ostatnich latach bardzo mocno wpłynęło na warunki, w jakich musi funkcjonować ten przemysł. Źródła plastikofobii są rozmaite.

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Kompetencje w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji oraz zielonego ładu – konferencja 21.04.2023 w Opolu

Z największą przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do udziału w organizowanej wspólnie z Uniwersytetem Opolskim konferencji pn. Kompetencje w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji oraz zielonego ładu. Wydarzenie to będzie miało miejsce w Opolu w dniu 21.04.2023r. Pozdrawiam serdecznie – Przemysław Wojdyła – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

Czytaj Więcej »