Główna

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb przedsiębiorstw sektora chemicznego i branż pokrewnych tak, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach podczas kursów i różnych szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców sektora.  

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli  także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

 

Ostatnio Dodane

Aktualności
srkAdmin435@

Kluczowe projekty na TECHCO FORUM

Nowe i długo oczekiwane wydarzenie-TECHCO Forum odbędzie się w dniach 2 i 3 grudnia w formule online. Organizator-Polska Izba Przemysłu Chemicznego zapowiada prezentację ważnych i aktualnych tematów dla sektora chemicznego. Podczas tegorocznego forum spotkają się online przedstawiciele całego krajowego  przemysłu. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych rozwiązań produktowych dla całego  polskiego

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Przyjęta strategia w zakresie chemikaliów

14 października 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię dotyczącą substancji chemicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to część dążenia UE do zniwelowania zanieczyszczeń, które jest głównym zobowiązaniem w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Przyjęcie strategii jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niebezpiecznymi chemikaliami. Obejmuje ona zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsumpcyjnych

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

PROJEKT NADZWYCZAJNY DLA SEKTORA CHEMICZNEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z lokalnymi Operatorami rozpoczęła realizację projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców z Sektora Chemicznego. Przedsiębiorcy z Sektora mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego.  Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 30 września 2020 roku i będzie trwała do 30 listopada 2020 r. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza szkoleń: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej

Czytaj Więcej »