Główna

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji obecnych i przyszłych kandydatów do pracy i pracowników do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców reprezentujących szeroko pojęty sektor chemiczny poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Efektem zaplanowanych działań projektowych będzie:

  • Powołanie i funkcjonowanie Rady Sektorowej
  • Opracowanie rekomendacji zmian/rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji dla sektora
  • Współpracę w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami.
  • Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, 
    rynku pracy, systemu kształcenia
  • Prowadzenie akcji informacyjnej i komunikacji dla sektora do instytucji edukacyjnych, instytucji 
    rynku pracy i partnerów społecznych
  • Identyfikację potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji


Wartość realizowanego projektu: 1 974 722,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 664 296,04 zł

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli  także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

 

Ostatnio Dodane

Aktualności
srkAdmin435@

Relacja z 4. debaty sektorowej nt. kompetencji w zakresie zarządzania innowacjami w sektorze chemicznym – Szczecin dn. 22-11-2022r.

Debatę rozpoczęła prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Przewodnicząca Rady Sektorowej i przypomniała idee towarzyszące sektorowym debatom. Przypomniała uczestnikom również tematykę dotychczasowych debat i płynnie wprowadziła w tematykę bieżącej debaty, czyli kompetencji w zakresie zarządzania innowacjami w sektorze chemicznym.

Czytaj Więcej »
sustainable economy
Aktualności
srkAdmin435@

Sustainable Economy in Horizon Europe International Matchmaking&Networking (INSE2022), Warszawa 5-6.12.2022r.

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym międzynarodowym wydarzeniu pn. „ Sustainable Economy in Horizon Europe International Matchmaking&Networking” organizowanym przez Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka. Konferencja odbędzie się 5-6 grudnia br. w Cambridge Innovation Center (CIC) w kompleksie VARSO PLACE przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie. Wydarzenie, któremu przewodniczyć będą delegaci Komisji Europejskiej oraz Zarząd A.SPIRE (lider Processes4Planet Partnership) ma na celu zaprezentowanie tematów

Czytaj Więcej »
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego
Aktualności
srkAdmin435@

Słownik pojęć użytych w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla przemysłu chemicznego

W charakterystykach poziomów kompetencji przyjęto założenie stosowania możliwie prostego języka oraz unikania rozwiniętych terminów opisowych. Oznaczało to konieczność używania ogólnych sformułowań. Dzięki temu zachowana została przejrzystość zapisów Sektorowej Ramy Kwalifikacji branży chemicznej (SRK Chem), przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego stopnia branżowości charakterystyk SRK Chem. PRODUKTY CHEMICZNE – gotowe do użytku lub służące do dalszego przetwarzania chemikalia

Czytaj Więcej »