Główna

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb przedsiębiorstw sektora chemicznego i branż pokrewnych tak, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach podczas kursów i różnych szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców sektora.  

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli  także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

 

Ostatnio Dodane

Aktualności
srkAdmin435@

PROJEKT NADZWYCZAJNY DLA SEKTORA CHEMICZNEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z lokalnymi Operatorami rozpoczęła realizację projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców z Sektora Chemicznego. Przedsiębiorcy z Sektora mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego.  Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 30 września 2020 roku i będzie trwała do 30 listopada 2020 r. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza szkoleń: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Strefa BioTworzyw po raz pierwszy na Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy

 Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL odbędą się w Kielcach w dniach 6-8 października. Targi odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym, obejmującym obowiązek noszenia maseczek i zachowanie dystansu. Podczas targów eksperci zaprezentują najnowsze dane dotyczące przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz gumy w Polsce i w Europie. Planowane konferencje i seminaria połączone będą z panelami dyskusyjnymi

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

VI Kongres Klastrów Polskich

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” serdecznie zapraszamy do partnerstwa i udziału w VI Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r. w Szczecinie.Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej,

Czytaj Więcej »