Inauguracja działań Komitetu Monitorującego FERS 2021-2027

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 17.01.2023 r. Komitet Monitorujący (KM) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) przyjął regulamin działania. KM zatwierdził również kryteria wyboru dla wsparcia kształcenia ustawicznego. Obradom przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.