plakat informacyjny projektu

Historia sukcesu w EUSBSR: Biogospodarka zaczyna działać

Projekt pt. „Rural RDI environmenteus in transition towards smart bioeconomy clusters and innovation ecosystems” (RDI2CluB), sfinansowany przez EFRR w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR), jest sztandarowym projektem polityki Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) w obszarze biogospodarki i miał na celu wzmocnienie działań i zdolności w regionie Morza Bałtyckiego do tworzenia i komercjalizacji innowacji. […]