25. Raport cząstkowy monitoringu potrzeb kompetencyjnych sektora chemicznego

Sektor chemiczny dostosowuje się do bieżących wymagań rynku. Obejmuje to także postępującą cyfryzację i automatyzację procesów wytwórczych. Sektor chemiczny jest aktualnie w procesie transformacji – oznacza to, że część przedsiębiorstw w znaczący sposób zmieniła funkcjonowanie wykorzystując rozwiązania Przemysłu 4.0,

Niniejszy raport jest kolejnym, cząstkowym raportem prezentującym bieżący monitoring sektora w zakresie potrzeb kompetencyjnych, zmian legislacyjnych, sytuacji ekonomicznej w sektorze oraz regulacji legislacyjnych, mających wpływ na te aspekty. Ostatni, 25. cząstkowy raport monitorujący obejmuje zakresem czasowym dwa miesiące – lipiec i sierpień 2022 roku i porusza tematykę procesu transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0.

raport cząstkowy nr 25

Jest to proces przekształcania organizacji, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Czynnikiem napędzającym transformację w kierunku Przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług. Raport zawiera:

  • przegląd definicji Przemysłu 4.0,
  • opis głównych elementów tej koncepcji,
  • odniesienie wymagań jakie stawia przed przemysłem transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 oraz rozwoju kompetencji dla potrzeb rynku pracy w Europie.

Celem raportu jest zatem przedstawienie koncepcji Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem trendów w zakresie zapotrzebowania na kompetencje w przemyśle. Ponadto, celem raportu jest odniesienie koncepcji do sektora chemicznego i prezentacja dobrej praktyki mogącej posłużyć jako inspiracja dla innych podmiotów w sektorze, które dopiero zaczynają transformację technologiczną lub rozważają jej wdrożenie.

tabela1 zalety rozwiązań przemysłu 4.0

Podsumowanie

Wysoce zmienne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw powodują konieczność szybkiego dostosowywania się. Dotyczy to zarówno pojedynczych osób, społeczności, jak i gospodarki obejmującej sektor chemiczny.

Jednym z ważniejszych narzędzi dla zwiększenia elastyczności i dostosowania się do nieoczekiwanych wcześniej wymagań czy nowych warunków są technologie informacyjne. Bardzo mocno pokazała to między innymi pandemia COVID-19.

Transformacja technologiczno-organizacyjna to ogromna szansa, a jednocześnie wyzwanie – wymaga wysokich nakładów finansowych, ale także kompetencyjnych. Wymaga także przełamania obaw społecznych o bycie zastąpionymi przez maszyny.

Tymczasem transformacja technologiczno-organizacyjna Przemysłu 4.0 (czy kolejnego, wspomnianego już kroku – Przemysłu 5.0) oznacza nie tyle zmniejszenie zapotrzebowania na ludzi, co zmianę tego zapotrzebowania pod względem jakościowym, czyli posiadanych kompetencji. Sektor chemiczny mierzy się z lukami kompetencyjnymi spowodowanymi między innymi brakiem chętnych do pracy na stanowiskach średniego szczebla. Adaptacja sektora do rozwiązań oferowanych przez Przemysł 4.0 może być zatem jedną z możliwości, aby te luki kompetencyjne zapełnić, a także przyciągnąć młodych, absolwentów szkół i uczelni do pracy w sektorze.

Z pewnością jest to trend, który będzie wpływał na sektor chemiczny i jego rozwój – już teraz elementy Przemysłu 4.0, czyli postępująca cyfryzacja i automatyzacja – są nieuniknioną przyszłością, a nawet teraźniejszością przedsiębiorstw. Świadomość zarówno wyzwań, jak i obaw wiążących się z wdrażaniem rozwiązań 4.0 może być najlepszą przewagą sektora. Może bowiem pozwolić na optymalne wykorzystanie możliwości jakie daje cyfryzacja. Jednocześnie zwiększenie wiedzy w zakresie rozwiązań, możliwości i wyzwań Przemysłu 4.0, może zmniejszyć ryzyko dla przedsiębiorstw, wynikające ze wspomnianych kosztów tej transformacji. Kluczowe w tym kontekście jest wykorzystanie wsparcia finansowego instytucji publicznych (w celu redukcji ryzyka wynikającego z kosztów finansowych) oraz dbałość o rozwój kompetencji pracowników (w celu zmniejszenia obaw i podniesienia zaangażowania ludzi w proces).

Z treścią całego 25.Raportu cząstkowego pt. Przemysł 4.0: Transformacja technologiczno-organizacyjna sektora chemicznego można zapoznać się >>>TUTAJ

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się