Inwentaryzacja klastrów w kontekście ich wpływu na cyfryzację łańcuchów wartości – Raport PPP

Globalny wyścig technologiczny oraz rosnąca konkurencja na międzynarodowych rynkach niosą za sobą potrzebę tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych w Polsce. Działalność koordynatorów klastrów jest często nakierowana na wspieranie procesów ekspansji podmiotów zrzeszonych na rynki międzynarodowe. Obecnie coraz częściej podmioty dostrzegają korzyści z przynależności do klastrów, co rodzi potrzebę dostępu do aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat klastrów w Polsce, ich liczby, lokalizacji, specjalizacji, świadczonych przez nie usług oraz oferowanych przez nie możliwości rozwoju w kontekście postępującej cyfryzacji. Zawarta w niniejszym raporcie analiza stanowi odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę oraz prezentuje rzeczywisty obraz poziomu dojrzałości cyfrowej klastrów działających w Polsce.

II Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej

Po raz drugi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dołączy do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej. W inicjatywie uczestniczy 15 uczelni i 6 instytutów badawczych z całej Polski, a celem jest popularyzacja inżynierii materiałowej wśród młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi nauką.

Nauka-Biznes na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Wzmocnienie działań oraz współpracy na styku nauka-biznes było kolejnym etapem rozmów z prof. Jackiem Wróblem – Rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Spotkanie odbyło się w dniu 15 lutego 2024 r w gabinecie Rektora i było przyczynkiem do podsumowania działań oraz wspólnych planów współpracy pomiędzy Uczelnią i Klastrem. Rozmawiano o możliwościach aplikowania do nowych […]

Ocena potencjału rozwoju technologii produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w gospodarce Pomorza Zachodniego

W dniu 06 lutego 2024 roku odbyło się z inicjatywy Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego spotkanie grupy eksperckiej związane z zaprezentowaniem raportu dotyczącego „Oceny potencjału rozwoju technologii produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w gospodarce Pomorza Zachodniego”. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele świata nauki, Klastrów naszego województwa oraz przedsiębiorców. Rozmawiano o potrzebach intensyfikacji działań związanych z pozyskiwaniem nowych technologii na zagospodarowanie wodoru i jego wykorzystanie w przemyśle oraz gospodarce.

Wizyta studyjna przedstawicieli Klastra Chemicznego w ALVENCIE k/Wadowic

ALVENTA SA jest uznanym producentem nawozów i związków chromu i fosforu, które wprowadza obecnie na rynek w nowych, proekologicznych produktów, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Firma podjęła działania w zakresie ochrony środowiska, które mają zapewnić możliwość poszerzania palety wyrobów, oraz racjonalny i bezpieczny rozwój Spółki. Takie działania w oparciu o możliwości pozyskania środków na realizację tych […]

Wizyta studyjna Klastra Chemicznego w MASPEX

Pod koniec stycznia 2024 roku przedstawiciele Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” uczestniczył w wizycie studyjnej w jednej z przodujących na rynku spożywczym firm grupie MASPEX w Wadowicach.

PARP wyłoniła laureatów konkursu „Pracodawca Jutra”. Sektor chemii.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła VII edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, mającego na celu wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. 12 grudnia 2023 r. w The Tides w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.