Debata o wyzwaniach dla sektora chemicznego

Sytuacja w sektorze chemicznym, działania na linii edukacja – nauka – przemysł oraz przyszłość sektora chemicznego, jego możliwości i perspektywy były tematami wiodącymi konferencji pt. “Kompetencje w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji oraz zielonego ładu”.

Kompetencje w sektorze chemicznym wobec wyzwań gospodarki cyfrowej i strategii Europejskiego Zielonego Ładu

21 kwietnia 2023 r. w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyła się kolejna konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego (SRChem) „Kompetencje w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji oraz zielonego ładu”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Opolskiego, dzięki zaangażowaniu prof. zw. Krystyny Czai, przewodniczącej Sektorowej Rady, która należy do grona akademików tego Wydziału.

Future of Jobs Report 2023

Od pierwszej edycji w 2016 roku, co dwa lata raport Światowego Forum Ekonomicznego o przyszłości miejsc pracy śledzi wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na rynek pracy, identyfikując potencjalną skalę zakłóceń i wzrostu zawodowego wraz ze strategiami ułatwiającymi przejście od upadającego do wschodzącego rynku pracy role. W 2023 r. przemiany rynku pracy napędzane przełomami technologicznymi, takimi jak nadejście ery generatywnej sztucznej inteligencji (AI), są potęgowane przez zakłócenia gospodarcze i geopolityczne oraz rosnącą presję społeczną i środowiskową. W związku z tym niniejsza czwarta edycja raportu „Przyszłość miejsc pracy” rozszerza swój zakres poza zmiany technologiczne, aby uwzględnić i uwzględnić wpływ wielu współbieżnych trendów na rynek pracy, w tym transformację ekologiczną i energetyczną, czynniki makroekonomiczne oraz zmiany geoekonomiczne i zmiany w łańcuchu dostaw .

Europejskie finansowanie cyfryzacji firm (FENG) – szkolenie 24.05.2023 w Szczecinie

Od prostego oprogramowania do komunikacji wewnętrznej po zaawansowane systemy bazujące na sztucznej inteligencji (AI). Albo wykorzystujące uczenie maszynowe (machine learning) narzędzia informatyczne. Stały się one współcześnie niezbędne do utrzymania firmy na rynku i zapewnienia jej konkurencyjności. Pomimo niewątpliwych korzyści, ich wdrożenie potrafi być niezwykle kosztowne. To często zniechęca wielu przedsiębiorców do wprowadzenia zmian.

Jak wykorzystać centra doskonałości w krajach rozszerzających się? – konferencja hybrydowa – 16.05.2023

Celem konferencji jest analiza perspektyw skutecznego wykorzystania mechanizmu tworzenia centrów doskonałości w ramach Programu Ramowego UE Horyzont Europa. Zostaną poruszone zagadnienia dotyczące roli centrów doskonałości z punktu widzenia naukowców, innowatorów i inwestorów oraz samych centrów we wzmacnianiu doskonałości w badaniach i innowacjach w Polsce i innych państwach członkowskich UE, które przystąpiły do Wspólnoty w roku 2004 i latach następnych (UE-13).

Top 5 twardych umiejętności dla inżynierów chemików

Biorąc pod uwagę ważne role, jakie inżynierowie chemicy odgrywają w społeczeństwie, ważne jest, aby zrozumieć, jakie są najważniejsze umiejętności w przemyśle chemicznym, aby odnieść sukces w swoich aspiracjach zawodowych i zwiększyć swoją wartość jako potencjalnego kandydata do pracy.

Spotkanie dla branży kosmetycznej w ramach V edycji inicjatywy pn. Connect & Scale Up

Jak wykorzystać potencjał jednostek naukowych
przy tworzeniu innowacji w branży kosmetycznej? Czy w branży kosmetycznej jest jeszcze miejsce na innowacje?

Dzięki współpracy jednostek naukowych i biznesu, powstają coraz to nowsze odpowiedzi na oczekiwania klientów. Inwestowanie w nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania to sposób na dalsze wypracowywanie zysków i umacnianie swojej pozycji na rynku.

Podczas wydarzenia prelegenci odpowiedzą na pytania, jak rozpocząć współpracę z jednostką naukową oraz co zrobić by współpraca między tymi dwoma sektorami była owocna. Przytoczą również dobre praktyki współpracy między środowiskiem nauki i biznesu.