Cyfryzacja i dojrzałość cyfrowa- wyzwania dla przedsiębiorstw sektora chemicznego.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat przedsiębiorstwa sektora chemicznego stanęły w obliczu zmian zagrażających ich dotychczasowym modelom działalności. Skutkuje to ciągłym poszukiwaniem rozwiązań gwarantujących sukces w zmieniającym się środowisku cyfrowym. Cyfryzacja stała się koniecznością w globalnych firmach chemicznych, a hasło cyfrowej rewolucji na dobre zadomowiło się w przemyśle chemicznym.

Niniejszy raport autorstwa Anny Wisła-Świder jest cząstkowym raportem prezentującym bieżący monitoring sektora chemicznego w zakresie potrzeb kompetencyjnych, sytuacji ekonomicznej w sektorze oraz regulacji legislacyjnych mających wpływ na procesy transformacji cyfrowej oraz dojrzałość cyfrową firm sektora chemicznego. Raport jest dedykowany zagadnieniom cyfryzacji, transformacji cyfrowej oraz dojrzałości cyfrowej firm.

Trzy zasadnicze części Raportu:
  1. Określenie ram dla raportu i wyzwań dla sektora, do których raport się odnosi: cyfryzacja procesów i firm, transformacja cyfrowa oraz dojrzałość cyfrowa firm; zastosowane metody: analiza opublikowanych badań i opracowań naukowych.
  2. Charakterystyka ogólna proponowanego rozwiązania i/lub omawianego w raporcie zagadnienia: kompetencje cyfrowe jako istotny element kształcenia kadr dla sektora chemicznego; zastosowane metody: desk research (analiza badań, opracowań naukowych oraz raportów) oraz analizę i interpretację danych zebranych w czasie badania z użyciem metody jakościowej – pogłębiony wywiad indywidualny w celu pozyskania dodatkowych danych dotyczących dojrzałości cyfrowej firm sektora chemicznego.
  3. Odniesienie propozycji/rozwiązania do realiów sektora chemicznego w Polsce, przykłady dobrych praktyk, propozycje rekomendacji Rady dla Sektora: zapotrzebowanie przedstawicieli Sektora na kompetencje cyfrowe, kompetencje związane z transformacją cyfrową firm oraz możliwości wsparcia Sektora poprzez kształcenie w zakresie kompetencji cyfrowych; transformacji cyfrowej oraz dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw; zastosowane metody: desk research – analiza raportu „Badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw klastrowych” oraz metoda delficka.

Celem raportu jest zestawienie i przedstawienie definicji cyfryzacji, transformacji cyfrowej, dojrzałości cyfrowej firm oraz kompetencji cyfrowych. Ponadto celem raportu jest odniesienie prezentowanych w kluczowych dokumentach wytycznych w zakresie transformacji cyfrowej oraz dojrzałości cyfrowej firm do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstw polskiego sektora chemicznego.

Raport dostępny jest >>> TUTAJ <<<

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się