Efektywne praktyki i staże – podsumowanie webinarium Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

Webinarium, które odbyło się na platformie Clickmeeting 26 października 2022 r. rozpoczęła mgr inż. Lucyna Brodziak z Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy prezentacją pt. „Efektywne praktyki/staże w przedsiębiorstwach jako forma nabywania/poszerzania kompetencji uczniów szkół zawodowych”.

Przedstawiła ciekawe rozwiązanie uczenia modułowego przedmiotów zawodowych w oparciu infrastrukturę laboratoryjną należącą do partnerów szkoły – uczelni oraz firm chemicznych. Zwróciła uwagę, że uczenie modułowe wymaga wysokiej dyscypliny od uczniów, bowiem materiał omawiany na danym module co do zasady nie jest powtarzany. Zatem uczeń, który opuścił przykładowo tydzień nauki narażony jest na poważne braki, które trudno nadrobić. Problemem kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej jest również spadek zainteresowania uczniów praktykami wakacyjnymi – prawdopodobnie ze względu na wysokość stypendium, którego kwota od dwóch lat nie była waloryzowana.

W nawiązaniu do problematyki praktyk na poziomie szkoły zawodowej – dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL z Politechniki Lubelskiej wygłosił prezentację pt. „Efektywne praktyki/staże w przedsiębiorstwach jako forma nabywania/poszerzania kompetencji studentów szkół wyższych zawodowych”. Profesor zauważył, że do tej pory staże i praktyki były postrzegane jako problem dla zakładu pracy. Teraz to się zmieniło i top management firmy osobiście oprowadza praktykantów i studentów po zakładzie. Zakłady pracy zaobserwowały, że student zniechęca się do stażu jeśli nie poświęci mu się odpowiedniej uwagi. Management winien zatem natychmiast zainteresować studenta i pokazać praktyczne umiejętności do nabycia w trakcie stażu.

Podobnie jak w poprzedniej prezentacji pojawiła się teza, iż wynagrodzenie również odgrywa istotną rolę w procesie budowania atrakcyjności stażu – dlatego firmy starają się zdobyć dodatkowe środki na finansowanie programów stażowych.

W trakcie prezentacji Profesor postawił także tezę, iż wielu „starych chemików” jest już wypalonych zawodowo i oczekują inspiracji od młodzieży – a ta obecnie jest za mało kreatywna. Konieczna jest zatem radykalna przebudowa kształcenia m.in. w kierunku wielozadaniowości, umiejętności stawiania problemów badawczych i sposobów ich kreatywnego rozwiązywania, umiejętności aktywnego zadawania pytań.

Dyskusja i uwagi podsumowujące dotyczyły wizji kształcenia praktycznego, w którym – z uwagi na tempo zmian technologicznych w branży chemicznej – coraz częściej studentami będą osoby dorosłe z bogatym doświadczeniem, zadające wiele trudnych pytań (niejednokrotnie przekraczających posiadane kompetencje nauczyciela) i wymuszające na nauczycielach dostosowanie programu nauczania pod ściśle sprecyzowane potrzeby zawodowe.

Dyskutowano także o poważnym problemie zorganizowania praktyk w szkole zawodowej. O problemach podnoszenia wiedzy i doświadczenia przez nauczycieli zawodu – „jak uczyć gdy nauczyciel nie widział nigdy na oczy przemysłu”?

Podsumowano, że lata samej nauki nie dają tyle wiedzy co daje miesiąc praktyki w zakładzie pracy. Dodatkowo możliwość zmiany stanowisk pracy w czasie trwania praktyki lepiej pozwala uczniom i studentom podejmować decyzje o wyborze jaka konkretnie praca będzie ich interesowała w przyszłości.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się