Jak wykorzystać centra doskonałości w krajach rozszerzających się? – konferencja hybrydowa – 16.05.2023

Celem konferencji jest analiza perspektyw skutecznego wykorzystania mechanizmu tworzenia centrów doskonałości w ramach Programu Ramowego UE Horyzont Europa. Zostaną poruszone zagadnienia dotyczące roli centrów doskonałości z punktu widzenia naukowców, innowatorów i inwestorów oraz samych centrów we wzmacnianiu doskonałości w badaniach i innowacjach w Polsce i innych państwach członkowskich UE, które przystąpiły do Wspólnoty w roku 2004 i latach następnych (UE-13).

Zapraszamy na konferencję online 16 maja 2023 r. w godz. 9.00-14.00 poświęconą projektom Teaming of excellence. Podczas spotkania zaproszeni eksperci podsumują dotychczasowe osiągniecia jednostek naukowych realizujących takie projekty, a także porozmawiają o perspektywach na przyszłość.

Teaming of excellence polega na stworzeniu prężnie działającej instytucji – centrum doskonałości, które stanie się wiodąca jednostką badawczą w danej dziedzinie naukowej.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej tradycyjnie uważano za czynnik hamujący europejskie badania naukowe i innowacje, a ich niższe wyniki w prawie wszystkich wskaźnikach badań naukowych i innowacji za lukę, którą należy wypełnić. Aby temu zaradzić, podjęto wiele wysiłków, w tym działanie “Teaming for excellence”, wprowadzone w ramach programu “Poszerzanie działalności” w ramach programu “Horyzont 2020” w celu stworzenia nowych lub modernizacji istniejących centrów doskonałości w krajach objętych inicjatywą szerszego rozwoju poprzez strategiczne partnerstwa z wiodącymi instytucjami zagranicznymi. Po prawie dekadzie nadszedł czas, aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia w ramach programu. Patrząc w przyszłość, pojawia się kilka pytań, w tym:

  • Co sprawia, że centrum doskonałości odnosi sukcesy i jest atrakcyjne dla naukowców, innowatorów i inwestorów?
  • Jaka jest rola centrów doskonałości we wzmacnianiu wyników badań naukowych i innowacji?
  • W jaki sposób wykorzystać te nowe i zmodernizowane centra doskonałości i zwiększyć ogólny potencjał w zakresie badań naukowych i innowacji w krajach UE-13?
  • Jaki był poziom monitorowania – zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym – wpływu systemu tworzenia zespołów? Jakie wnioski można wyciągnąć?
  • Jak zapewnić trwałość nowo utworzonych centrów doskonałości w UE-13 w dłuższej perspektywie?
  • Czy inicjatywa Teaming/Widening jest nadal odpowiednia do tego celu?

W spotkaniu weźmie 30 kluczowych regionalnych i europejskich zainteresowanych stron, reprezentujących: badania naukowe, przemysł, władze regionalne, rządy krajowe i instytucje UE. Prelegenci wyciągną wnioski z dotychczasowych rezultatów instrumentu “Poszerzanie i tworzenie zespołów“. Omówione zostaną także perspektywy wykorzystania i zwiększenia centrów doskonałości w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wydarzenie podkreśli regionalne sukcesy i podważy przekonanie, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą mieć niewielki wkład w europejskie badania i innowacje. Zalecenia wynikające z dyskusji zostaną zebrane i rozpowszechnione wśród szerszej społeczności badawczej i innowacyjnej.

Konferencja poprowadzona będzie w języku angielskim. Zapraszamy do rejestracji.

Organizatorami wydarzenia są Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Science Business Forum.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się