Kluczowe trendy w branży chemicznej i ich wpływ na stan kadr przedsiębiorstw

W trakcie badania bilansu kapitału ludzkiego branży chemicznej zidentyfikowano kluczowe trendy w największym stopniu oddziałujące na branżę chemiczną w Polsce:

  • rosnąca liczba i znaczenie regulacji UE związanych ze zrównoważonym rozwojem (m.in. Zielony Nowy Ład, Europejski Zielony Ład),
  • postępująca indywidualizacja (customizacja) związana z dopasowywaniem produktów do trendów rynkowych oraz wymagań poszczególnych klientów,
  • coraz większe powiązanie gospodarki polskiej ze światową (globalizacja) związane z zaostrzeniem konkurencji największych gospodarek świata,
  • postępujący rozwój Przemysłu 4.0 – tzw. czwarta rewolucja przemysłowa, z którą wiąże się rozwój automatyzacji, cyfryzacji i digitalizacji,
  • rosnące znaczenie kompetencji transdyscyplinarnych w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego.

Badani eksperci za trend o największym znaczeniu dla polskiej branży chemicznej uznali postępujący rozwój Przemysłu 4.0 (93%). Drugą lokatę według ekspertów zajmuje pogłębiająca się globalizacja – 90%, trzecią natomiast – nasilająca się indywidualizacja (customizacja) produkcji – 80%.

Zdaniem pracodawców zdefiniowane przez ekspertów kluczowe trendy w branży chemicznej w sposób umiarkowany wpłyną na wzrost zapotrzebowania na określone kompetencje pracowników. W największym stopniu zatrudnienie pracowników o konkretnych umiejętnościach determinować będzie postępujący rozwój Przemysłu 4.0 (w zakresie specjalistów IT) oraz rosnąca liczba regulacji wynikających z Zielonego Nowego Ładu i Europejskiego Zielonego Ładu (w zakresie specjalistów ds. ochrony środowiska i prawa UE). Najmniejszy wpływ na zatrudnienie w branży zdaje się mieć, zdaniem pracodawców, postępująca indywidualizacja (customizacja) produkcji chemicznej – badani w mniejszym stopniu przewidują zwiększenie zatrudnienia specjalistów z zakresu marketingu odpowiedzialnych m.in. za dopasowywanie produktów do wymagań odbiorców.

Źródło: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Branża chemiczna. Raport z I edycji badań, PARP, Warszawa 2021

Kluczowe trendy w branży chemicznej BBKL

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się