Mapa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Wyszukiwanie kwalifikacji oraz Instytucji Certyfikujących nigdy nie było łatwiejsze. Kliknij w mapę i dowiedz się, jak możesz szybko skorzystać z rozwiązań jakie daje ZSK. Wystarczy wejść na stronę Rejestru Kwalifikacji i sprawdzić kwalifikacje. Każda z nich jest dokładnie opisana. Można sprawdzić, do kogo jest skierowana, co trzeba umieć, jakie są szanse na pracę, albo na ile lat wydawany jest certyfikat.

Instytut Badań Edukacyjnych przygotował mapę, która umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie, zdobycie jakich kwalifikacji oferują zaznaczone na niej ośrodki i, tym samym, skorzystanie z rozwiązań jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Potwierdzanie nowych umiejętności – nie tylko tych zdobytych formalnie w szkołach i na uczelniach – ale również w trakcie edukacji nieformalnej (np. kursy, szkolenia) i pozaformalnej (inne formy zdobywania wiedzy i doświadczeń, np. praca lub hobby) jest ważnym składnikiem samorozwoju i planowania ścieżki kariery. Dzięki możliwościom oferowanym przez ZSK można łatwo przekształcić je w kwalifikacje rynkowe potwierdzone wiarygodnym certyfikatem. 

Kwalifikacje rynkowe – co to takiego?

Wiele osób posiada kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie może potwierdzić tego żadnym dokumentem przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą. Dzięki kwalifikacjom rynkowym włączonym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie takiej wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych bez konieczności nauki w szkole lub na uczelni. Podstawą systemu jest to, co dana osoba potrafi, jej umiejętności i kompetencje. Nie jest tu istotmy sposób, w jaki zdobyła ona wiedzę i doświadczenia. 

Jak zdobyć certyfikat potwierdzający kwalifikacje rynkowe?

Wystarczy wejść na stronę Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i po dokonaniu wyboru kwalifikacji należy zgłosić się do odpowiedniej Instytucji Certyfikującej, dokonać opłaty i podejść do walidacji (czyli procesu, podczas którego można udowodnić, że spełnia się wymagania dla danej kwalifikacji). W przypadku pozytywnego wyniku otrzymuje się certyfikat, który jest uznawany w Polsce i Unii Europejskiej.

Korzyści dla pracodawców

Zintegrowany System Kwalifikacji ułatwia pracodawcom weryfikację i obiektywne porównywanie posiadanych przez kandydatów do pracy kwalifikacji rynkowych, gwarantując, że certyfikaty pochodzą od godnych zaufania wystawców.

Czym są Instytucje Certyfikujące?

Instytucje Certyfikujące (IC) to podmioty z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Uprawnienia do certyfikowania określonej kwalifikacji, nadaje Instytucjom Certyfikującym minister właściwy dla danej kwalifikacji. Działanie IC (a więc również wiarygodność i jakość wydawanych certyfikatów) monitorują Podmioty Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), które prowadzą ewaluację zewnętrzną IC.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się