Ocena potencjału rozwoju technologii produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w gospodarce Pomorza Zachodniego

W dniu 06 lutego 2024 roku odbyło się z inicjatywy Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego spotkanie grupy eksperckiej związane z zaprezentowaniem raportu dotyczącego „Oceny potencjału rozwoju technologii produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w gospodarce Pomorza Zachodniego”. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele świata nauki, Klastrów naszego województwa oraz przedsiębiorców. Rozmawiano o potrzebach intensyfikacji działań związanych z pozyskiwaniem nowych technologii na zagospodarowanie wodoru i jego wykorzystanie w przemyśle oraz gospodarce.

Obecnie ważną barierą rozwojową jest strona popytowa wykorzystania wodoru, szczególnie w pewnego rodzaju ujęciu detalicznym. Posiadanie wiedzy, dobrych praktyk stosowania narzędzi interwencji publicznej, np. wsparcia w zakresie finansowania, wprowadzania ulg inwestycyjnych, czy promocji zagadnienia, powinno także przyczynić się do rozwoju technologii, upowszechnienia rozpoznawalności wodoru jako paliwa – mówił Andrzej Mątwił – Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds OZE i H2.

W spotkaniu wzięli również udział Członkowie Zarządu Klastra: Jacek Drożdżal – Prezes Zarządu oraz Przemysław Wojdyła – Członek Zarządu.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się