Pracodawca Jutra – VI Edycja Konkursu

Pracodawca Jutra VI edycja konkursu.

Celem Konkursu Pracodawca Jutra jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują
modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju
kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój
pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;


Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom
pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników,
programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku
powyżej 50 roku życia;


Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi,
tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów,
zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w
ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania
kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.
Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r.

Więcej Informacji pod adresem: Kliknij mnie!

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się