Przyjęto nową Konstytucję EuChemS

26 maja została zatwierdzona nowa Konstytucja EuChemS. Nowa konstytucja pozwoli m.in. na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu online poza sytuacjami kryzysowymi.

Nowa konstytucja została przyjęta w drodze głosowania internetowego, w obecności radcy prawnego i notariusza, obok prezesa EuChemS Florisa Rutjesa, sekretarza generalnego EuChemS Ninety Hrastelj i asystentki administracyjnej Claudii J. Hernando. Konstytucja została przyjęta niemal jednostronną, przytłaczającą większością głosów.

Katalizatorem tej zmiany w procesie zarządzania była pandemia koronawirusa w 2020 r. W 2020 i 2021 roku, ze względu na nadzwyczajne okoliczności, Walne Zgromadzenia odbywały się online. Podczas gdy od dorocznych spotkań w Lizbonie w 2022 r . EuChemS powróciło do zgromadzeń osobistych, ta zmiana w statucie pozwala na organizację WZ na odległość w nadzwyczajnych okolicznościach, nawet poza sytuacją kryzysową. Niemniej jednak nadal oczekuje się, że regularne przyszłe zgromadzenia ogólne będą odbywać się osobiście – na przykład w 2023 r., które zaplanowano na październik w Larnace na Cyprze .

Ta zmiana odzwierciedla podejście wyjaśnione w naszym najnowszym roczniku , stwierdzając, że pamiętanie o lekcjach, których nauczyliśmy się podczas kryzysu, takich jak wykorzystanie zdalnych technologii, pozostaje ważne po powrocie do świata po pandemii.

EuChemS, Europejskie Towarzystwo Chemiczne, jest organizacją patronacką reprezentującą krajowe Towarzystwa Chemiczne i inne organizacje związane z chemią w Europie. Celem EuChemS jest stworzenie platformy do dyskusji naukowych i zapewnienie jednego, bezstronnego europejskiego głosu w kluczowych kwestiach politycznych w dziedzinie chemii i pokrewnych dziedzin.

EuChemS działa od 1970 roku, początkowo pod nazwą FECS (Federation of European Chemical Sciences). FECS została założona 3 lipca 1970 r. w Pradze przez 17 stowarzyszeń członkowskich z Europy Wschodniej i Zachodniej. W dniu 14 października 2004 r. na Zgromadzeniu Ogólnym w Bukareszcie, FECS podjął decyzję o przyjęciu nazwy EuCheMS, Europejskiego Stowarzyszenia Nauk Chemicznych i Molekularnych z siedzibą w Belgii, oraz o przygotowaniu nowej konstytucji, która została opublikowana w Dzienniku Belgijskim dnia 28 października 2004 r. Kwiecień 2006. Latem 2018 przyjęto nową nazwę, akronim i logo: EuChemS, Europejskie Towarzystwo Chemiczne.

Reprezentując ponad 130 000 chemików z 50 stowarzyszeń członkowskich i innych organizacji związanych z chemią, EuChemS opiera się na unikalnej sieci aktywnych naukowców zaangażowanych we wszystkie dziedziny chemii. Za pośrednictwem tej sieci EuChemS organizuje kilka specjalistycznych konferencji naukowych, a także co dwa lata EuChemS Chemistry Congress, europejski kongres nauk chemicznych. EuChemS promuje również rolę i wizerunek nauk chemicznych wśród ogółu społeczeństwa i decydentów poprzez media społecznościowe, biuletyny oraz organizację konferencji i warsztatów otwartych dla społeczeństwa.

Poprzez promocję chemii oraz doradztwo eksperckie i naukowe, EuChemS ma na celu wzięcie udziału w rozwiązywaniu głównych współczesnych wyzwań społecznych. EuChemS jest sygnatariuszem unijnego rejestru Transparency. Numer rejestru to: 03492856440-03 . EuChemS jest również oficjalnym akredytowanym interesariuszem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się