Relacja z gali finałowej „Pracodawca Jutra”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła VII edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, mającego na celu wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. 12 grudnia 2023 r. w The Tides w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.

Konkurs „Pracodawca Jutra” organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umożliwia wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Wyróżnione inicjatywy mają pobudzać świadomość środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i usług edukacyjnych, a także umożliwiać nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Uczestników gali finałowej powitał Mikołaj Różycki, prezes PARP. – Myślę, że w tym gronie nie trzeba przypominać o tym, że największą wartością gospodarki i wartością firm jest człowiek. To zawsze człowiek powinien być w centrum, ponieważ hala, maszyny, rozpoznawalny brand, bez ludzi nie są nic warte. Tym bardziej cieszy, że jako PARP możemy takie inicjatywy wspierać i zajmować się tego typu działaniami po to, żeby inspirować i polepszać sposób funkcjonowania firm w Polsce, w ich rozumieniu otaczającego świata, zaangażowaniu i realizowaniu procesów i działań tak, żeby inwestować w człowieka i myśleć o jutrze – powiedział.

Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) obejmowała dwie główne kategorie: „Ambasador Edukacji” oraz „Rozwój Pracownika”.  W ramach każdej z nich wyróżniono inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Kategoria „Ambasador Edukacji” obejmowała inicjatywy z zakresu:

 • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
 • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
 • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Nagrodę w kategorii „Ambasador Edukacji” w segmencie mikro i mały przedsiębiorca otrzymała firma Revas Sp. z o.o. za inicjatywę edukacyjną „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie – konkurs zarządzania wirtualną firmą dla szkół ponadpodstawowych”. To kompleksowy program skierowany do uczniów i nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych. Jego celem był rozwój umiejętności biznesowych i przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz wspieranie nauczycieli w efektywnym wykorzystaniu narzędzi ICT w nauczaniu przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania.

Nagrodę w segmencie średni i duży przedsiębiorca za inicjatywę edukacyjną „Rozwój szkolnictwa zawodowego w rejonie powiatu pleszewskiego” otrzymała firma FAMOT Pleszew Sp. z o.o., która jest największym producent obrabiarek sterowanych numerycznie w Europie Środkowej. Celem wyróżnionego projektu jest popularyzacja deficytowych zawodów tj. technik mechatronik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Uczniowie pod okiem specjalistów obsługują nowoczesny sprzęt, są traktowani jak pracownicy firmy, otrzymują wynagrodzenie, a po ukończeniu szkoły są gotowi do podjęcia pracy w ww. zawodach.

W ramach kategorii „Rozwój Pracownika” kapituła konkursowa nagrodziła inicjatywy z zakresu:

 • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
 • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
 • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
 • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
 • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

Nagrodę w kategorii „Rozwój Pracownika” w segmencie mikro i mały przedsiębiorca za inicjatywę edukacyjną „Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50+” otrzymała Flexi.pl. Platforma oferuje nie tylko oferty pracy, ale także sekcję z artykułami edukacyjnymi, wywiadami inspirującymi do działania, a także możliwość publikacji profilu zawodowego. Wszystko to sprzyja aktywizacji i edukacji osób 50+ w zakresie poszukiwania pracy i rozwijania umiejętności.

Laureatem w tej kategorii w segmencie średni i duży przedsiębiorca została firma FAKRO za inicjatywę edukacyjną „W FAKRO rozwijamy talenty” mającą na celu wspieranie rozwoju zawodowego pracowników.

W ramach konkursu „Pracodawca Jutra” przyznano również 16 nagród i 12 wyróżnień od Sektorowych Rad ds. Kompetencji:

 • Sektor budownictwa:
  • Nagroda dla RISER Sp. z o.o. za program „EDU Sfera RISER’a”
  • Wyróżnienie dla FAKRO za inicjatywę „W FAKRO rozwijamy talenty”
 • Sektor chemii:
  • Nagroda dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia” za inicjatywę „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I”
 • Sektor finansów:
  • Nagroda dla Nationale-Nederlanden za „Uniwersytet Sukcesu – V edycja (ogólnopolski Program Uniwersytet Sukcesu dla kobiet w wieku 18-25 lat). Program przygotowany i prowadzony przez Fundację Digital University” oraz wyróżnienie dla STU ERGO Hestia S.A. za inicjatywę „Data Analysis Upskill Academy”.
 • Sektor gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji:
  • Nagroda dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za „Kampanię edukacyjną mającą na celu zachęcanie do picia wody z kranu, promowanie rozsądnego gospodarowania wodą oraz korzystanie z toalety, zgodnie z jej przeznaczeniem”
  • Wyróżnienie dla Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za inicjatywę „Akademia Przywództwa ZWiK w Zielonej Górze (Edycja II) – Przywództwo w zarządzaniu zespołem”.
 • Sektor handlu:
  • Nagroda dla Auchan Polska Sp. z o.o. za „Program rozwoju Managera 2022/2023. Managerowie na ścieżce do sukcesu”
  • Wyróżnienie dla THALE Sp. z o. o. Sp. k. oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie za „Innowację pedagogiczną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w zawodzie technik logistyk we współpracy z z THALE Sp. z o. o. Sp. k. (dawniej NICZUK Sp. j.) w Wilimowie koło Olsztyna”
 • Sektor informatyki:
  • Nagroda dla Capgemini Polska Sp. z o.o. za „IT Girls rEvoultion Academy”
  • Wyróżnienie dla DataArt Poland Sp. z o.o. za inicjatywę edukacyjną „TechX Camp”
 • Sektor komunikacji marketingowej:
  • Nagroda dla Dentsu Polska Sp. z o.o. za „Mentoring w Dentsu Polska”
  • wyróżnienie dla PGP Hub Sp. z o.o. za „Campus Recruitment by Publicis Groupe”
 • Sektor mody i innowacyjnych tekstyliów:
  • Nagroda – Grudziądzki Klaster Przemysłu Lekkiego i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu za „Utworzenie klasy patronackiej Technikum Przemysłu Mody w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy współpracy z Grudziądzkim Klastrem Przemysłu Lekkiego”
 • Sektor motoryzacji i elektromobilności:
  • Nagroda dla Exact Systems sp. z o.o. za „Program stypendialny Exact Systems”
  • Wyróżnienie dla Volkswagen Poznań z o.o. za „Master Academy” – program rozwojowy dla mistrzów produkcji Volkswagen Poznań
 • Sektor nowoczesnych usług biznesowych:
  • Nagroda dla Deloitte Poland Sp. z o.o. za „Ogólnopolski program edukacyjny Be.Eco dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w skrócie Be.Eco) – II edycja”
  • Wyróżnienie dla Vistra Corporate Services Sp. z o.o. za „Współpracę Vistra Corporate Services Sp. z o.o. z uczelniami zlokalizowanymi na terenie Miasta Lublin oraz Urzędem Miasta Lublin w celu dostarczeniu studentom/absolwentom praktycznej wiedzy potrzebnej w budowaniu i świadomym kształtowaniu swojej kariery”
 • Sektor odzysku materiałowego surowców:
  • Nagroda dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. za „Kształtowanie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i ochrony otaczającego środowiska poprzez prowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjnych, konkursów, profili w mediach społecznościowych, dystrybucję materiałów, promocję filmów edukacyjnych dla mieszkańców 13 gmin udziałowców ZZO Olszowa Sp. z o.o. tj. Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Miasto Oleśnica, Perzów, Rychtal, Syców oraz Trzcinica”
  • Wyróżnienie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu z o.o. za „Utworzenie Ekologiczno-Edukacyjnego Placu Zabaw wraz ze Ścieżką Edukacyjno-Informacyjną”
 • Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:
  • Nagroda – Gabinet Stomatologiczny Jakub Kozubski oraz Fundacja Ewolucja Zdrowia za „Promocję w formie szkoleń profilaktyki stomatologicznej u osób niepełnosprawnych i dzieci wśród lokalnej społeczności”
  • Wyróżnienie dla GSK Services Sp. z o.o. za „Wprowadzenie programu wsparcia pracowników zespołów finansowych w GSK w Polsce w uzyskaniu kwalifikacji CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) we współpracy z organizacją CIMA w Polsce. Program obejmuje zarówno wsparcie finansowe jak i merytoryczne w zdobyciu wymienionych kwalifikacji”
 • Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa:
  • Nagroda dla Samsung Electronics Polska za „Program kompetencyjny Solve for Tomorrow – głos młodego pokolenia”
 • Sektor turystyki:
  • Nagroda – AMO Adam Milner Hotel Marysin Dwór w Katowicach za inicjatywę „Hotel Marysin Dwór kuźnią przyszłych gwiazd gastronomii i hotelarstwa”
  • Wyróżnienie – Hotel HP PARK w Olsztynie za „Spotkania z inspirującymi osobami branży HORECA”
 • Sektor usług rozwojowych:
  • Nagroda dla INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. za „Senior Job Crafting”
  • Wyróżnienie dla Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o za inicjatywę „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja”
 • Sektor żywności wysokiej jakości:
  • Nagroda dla Hochland Polska Sp. z o.o. za Akademię „First Time Line Manager”

Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu i Kapituły Sektorowe mają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” lub odpowiednio „Pracodawca Jutra 2023 w sektorze…” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs „Pracodawca Jutra” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie PARP.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się