Rynek pracy, edukacja, kompetencje – aktualne trendy i wyniki badań

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów, które ukazały się w grudniu 2022 roku.

Raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Raporty ukazują się w cyklu miesięcznym – niniejszy numer obejmuje okres sprawozdawczy od 30 listopada do 30 grudnia 2022 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się w wyżej wskazanym terminie.

Raporty z cyklu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” mają przybliżać czytelnikowi aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawiają najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz dominujące trendy.

  • Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w listopadzie 2022 r. wyniosła 5,1%. W porównaniu z październikiem 2022 r. pozostała bez zmian, a w porównaniu z listopadem 2021 r. była niższa o 0,3 p.p.
  • W końcu listopada 2022 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 800,2 tys. bezrobotnych, tj. o 4,2 tys. (0,5%) więcej niż miesiąc wcześniej i o 98,6 tys. (11,0%) mniej niż w listopadzie 2021 r.
  • W listopada 2022 r. do urzędów pracy zgłoszono 78,9 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 9,6 tys. ofert (10,8%) mniej niż w październiku 2022 r. i o 34,6 tys. (30,5%) mniej r/r.
  • Według danych GUS przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r. wyniosło 6507,5 tys. W porównaniu z październikiem 2022 r. wzrosło o 0,1% (o 6,6 tys. osób), a r/r – o 2,3% (o 143,8 tys. osób).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r. wyniosło 6857,96 zł. W porównaniu z październikiem 2022 r. wzrosło o 2,5%, a r/r o 13,9%.
  • Według najbardziej aktualnych danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w październiku 2022 r. wyniosła 6,0% (-0,1 p.p. m/m; -0,6 p.p. r/r), a dla strefy euro (UE-19) – 6,5% (-0,1 p.p. m/m; -0,8 p.p. r/r). Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,0%1 (bz. m/m; bz. r/r). Lepszy wynik osiągnęły tylko Czechy (2,1%).

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się