Spotkanie online wprowadzające do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa na lata 2021-2027 – 1 lutego 2023r.

Zapraszamy na seminarium wprowadzające do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Spotkanie odbędzie się online 1 lutego 2023 r. w godz. 10:00 – 12:00.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do udziału w seminarium osoby, które do tej pory nie zetknęły się z programami: Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego oraz tych z Państwa, którzy poszukują dla swoich instytucji nowych możliwości finansowania i współpracy ponadnarodowej.

Środki unijne z trzech programów Interreg są dostępne dla wszystkich polskich województw, dla:

  • władz centralnych,
  • samorządów regionalnych,
  • samorządów lokalnych,
  • instytucji publicznych,
  • organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną mogą skorzystać z oferty programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie zakres tematyczny i podstawowe zasady przygotowania projektów oraz wnioski płynące z zakończonych pierwszych naborów.

W seminarium wezmą także udział przedstawiciele beneficjentów. Opowiedzą o tym, co udział w międzynarodowych projektach zmienił w ich otoczeniu, o konkretnych rezultatach współpracy z zagranicznymi partnerami i własnych doświadczeniach.

Link do zapisów: >>> Formularz rejestracyjny <<<

Ramowy program spotkania dostępny jest >>> TUTAJ <<<

fundusze na rozwój kompetencji

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się