Top 5 twardych umiejętności dla inżynierów chemików

Biorąc pod uwagę ważne role, jakie inżynierowie chemicy odgrywają w społeczeństwie, ważne jest, aby zrozumieć, jakie są najważniejsze umiejętności w przemyśle chemicznym, aby odnieść sukces w swoich aspiracjach zawodowych i zwiększyć swoją wartość jako potencjalnego kandydata do pracy.

Umiejętności twarde są związane z techniczną wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wypełniania obowiązków związanych z określoną rolą. Na przykład inżynier chemik pracujący nad projektowaniem rurociągów musi być technicznie biegły w mechanice płynów i oprogramowaniu do symulacji przepływu. Przykłady twardych/technicznych umiejętności ważnych dla inżynierii chemicznej obejmują:

  • Silne zrozumienie zasad inżynierii procesowej (bilans masy i energii, dynamika płynów, zjawiska transportu, kontrola procesu)
  • Analityczne/rozwiązywanie problemów
  • Zarządzanie projektami
  • Analiza i wizualizacja danych
  • Oprogramowanie branżowe i umiejętności obsługi komputera

Top 5 twardych umiejętności dla inżynierów chemików

1. Silne zrozumienie zasad inżynierii procesowej

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się pracować w dziale operacji, czy w projektowaniu procesów, Twoja rola jako inżyniera chemika wymaga posiadania solidnego zaplecza technicznego. Codzienna praca inżyniera chemika wiąże się z kontaktem z urządzeniami procesowymi, takimi jak pompy, wymienniki ciepła, reaktory itp., dlatego dokładne zrozumienie zasad ich działania ułatwi realizację Twoich zadań i projektów.

Podstawowe kursy licencjackie inżynierii chemicznej, takie jak zjawiska transportu, kontrola procesu, bilanse masy i energii, odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z procesami i trybami awarii. Dobra znajomość fizyki jest również korzystna, ponieważ zasady działania większości urządzeń procesowych podlegają prawom fizyki.

2. Analiza/rozwiązywanie problemów

Inżynierowie z natury rozwiązują problemy. W szczególności inżynierowie chemicy rozwiązują problemy, takie jak projektowanie procesów od konceptualizacji do uruchomienia lub problemy i zakłócenia procesu.

Niektóre z ważnych obowiązków zawodowych wykonywanych przez inżynierów chemików, którzy wykorzystują ten zestaw umiejętności, obejmują studia wykonalności, analizy przyczyn źródłowych (RCA) oraz analizy zagrożeń i funkcjonalności (HAZOP). Działania te wymagają od inżynierów chemików kreatywnego myślenia o rozwiązaniach problemów procesowych oraz potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i środowiska.

3. Zarządzanie projektami

Inżynierowie chemicy zazwyczaj odgrywają różne role w wielu projektach, a także są odpowiedzialni za prowadzenie własnych projektów. Zarządzanie projektami to podstawowa umiejętność planowania i realizacji projektów poprzez rozplanowanie ich na kluczowe fazy.

4. Analiza i wizualizacja danych

Inżynierowie chemicy ściśle współpracują z danymi procesowymi. Obejmują one ciśnienia robocze, temperatury i przepływy na wlotach i wylotach procesowych. Aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, ważne jest, aby inżynier chemik skutecznie nauczył się analizować dane i wyciągać z nich wgląd w proces. Wizualizacje i pulpity nawigacyjne są również ważnymi narzędziami do opowiadania historii, ponieważ wyniki są prezentowane kluczowym interesariuszom.

Microsoft Excel jest ważnym narzędziem, w którym wszyscy inżynierowie chemicy muszą rozwinąć biegłość i jest podstawą w przemyśle do gromadzenia i analizy danych.

5. Specyficzne dla branży oprogramowanie i umiejętności obsługi komputera

Wiele programów i umiejętności komputerowych używanych przez inżynierów chemików jest specyficznych dla branży. Niektóre przykłady popularnego oprogramowania używanego przez inżynierów chemików to Aspen Plus/HYSYS, Matlab, Python, Excel itp.

Źródło: The Engineer’s Perspective

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się