Inauguracja działań Komitetu Monitorującego FERS 2021-2027

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 17.01.2023 r. Komitet Monitorujący (KM) Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) przyjął regulamin działania. KM zatwierdził również kryteria wyboru dla wsparcia kształcenia ustawicznego. Obradom przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

“FERS stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój. To kompleksowy i różnorodny tematycznie program, który będzie odpowiadał na kluczowe wyzwania w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, edukacji i ochrony zdrowia. Mamy na ten cel około 5 mld euro” – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przybliżyła kilka ważnych inicjatyw FERS.

Sekretarz stanu dodała, że kolejnym wyzwaniem, na które chcemy skutecznie odpowiedzieć, to niski poziom uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym. W tym kontekście, flagowym przedsięwzięciem będzie przetestowanie systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych, które będą służyć indywidualnym osobom jako narzędzie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Ministerstwo planuje również między innymi uruchomienie pożyczek dla osób dorosłych na kształcenie podejmowane z własnej inicjatywy.

W ramach FERS będą także realizowane i dofinansowane inicjatywy wsparcia dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego, sektora zdrowia, rozwój usług społecznych i aktywnej integracji.

W spotkaniu członków Komitetu Monitorującego FERS uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucji pośredniczących oraz państw członkowskich, a także partnerzy i obserwatorzy.

źródło: www.gov.pl

źródło www.gov.pl
źródło: www.gov.pl

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się