Główna

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb przedsiębiorstw sektora chemicznego i branż pokrewnych tak, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach podczas kursów i różnych szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców sektora.  

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli  także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

 

Ostatnio Dodane

Aktualności
srkAdmin435@

BIOBESTicide – kierunek na efektywne wykorzystanie kompetencji w produkcji biopestycydów

Projekt BIOBESTicide zweryfikuje próbę produkcji skutecznego i opłacalnego ekonomicznie biopestycydu. Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnego łańcucha wartości opartego na biotechnologii i będzie wykorzystywać właściwości niepatogenicznych grzybów do zwiększenia naturalnej ochrony roślin, aby w efekcie końcowym wyprodukować wysoce skuteczny i przyjazny dla środowiska biopestycyd do ochrony winorośli. Dzięki projektowi rolnicy będą nie tylko stosować nowe pestycydy spełniające

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Dodatkowy nabór w projekcie “Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym”

Przekazujemy bardzo dobrą wiadomość 😊 W ramach realizowanego projektu „Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym” Operator otrzymał dodatkowe środki z PARP na realizację usług rozwojowych w kwocie 1 668 800,00 zł. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30.09.2023 r. Zapraszamy do udziału w naborach tj.: 15 września o godz. 8.00 – szczegółowe informację https://hrp.com.pl/uruchamiamy-kolejne-nabory-w-ramach-projektu-nowoczesne-kompetencje-w-sektorze-chemicznym/ Zespół Projektowy Czas trwania projektu:

Czytaj Więcej »