Główna

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego

została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, Polskie Towarzystwo Chemiczne PTChem oraz Eurokreator Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb przedsiębiorstw sektora chemicznego i branż pokrewnych tak, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach podczas kursów i różnych szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców sektora.  

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym. Rada pozyskiwać będzie od przedsiębiorców wiarygodne dane o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez nich segmencie. Pożądane kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora muszą być przy tym dobrze przemyślane, precyzyjnie i jasno opisane, potwierdzone i na bieżąco aktualizowane. Z kolei szybki transfer opracowanych danych do dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej umożliwi skuteczną i szybką odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców sektora. Pozwoli  także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o wypracowane partnerstwo przedsiębiorstw sektora z odpowiednimi instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.

 

Ostatnio Dodane

Aktualności
srkAdmin435@

Polimery w Medycynie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi organizuje w dniach 28-29 października 2020 r. III Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną „Polimery w medycynie”. Celem konferencji jest przybliżenie tematyki w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki zajmujących się ww. problematyką

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Kongres Polska Chemia 2020

Polska Izba Przemysłu Chemicznego w dniu 16 września 2020 r. organizuje Kongres Polska Chemia 2020, wyjątkowo w tym roku w dostępnej powszechnie formule online.Kongres organizowany po raz siódmy to najważniejsze wydarzenie w przemyśle chemicznym w Polsce i jedno z największych spotkań przemysłowych w tej części Europy. Zgodnie z informacją organizatorów Tegoroczny Kongres Polska Chemia będzie

Czytaj Więcej »
Aktualności
srkAdmin435@

Postulaty przemysłu chemicznego, a kryzys wywołany pandemią

Bez sprawnie działającej chemii nie ma farmacji i medycyny, części działalności przemysłu spożywczego, transportu. Polska Chemia powinna być traktowana jako strategiczny, czyli niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju obszar gospodarki– mówił podczas I Debaty Kampanii “Polska Chemia” Prezes PIPC Tomasz Zieliński Uznanie przemysłu chemicznego przemysłem strategicznym polskiej gospodarki, uproszczenie regulacji prawnych a także zniesienie obciążeń

Czytaj Więcej »