PROJEKT NADZWYCZAJNY DLA SEKTORA CHEMICZNEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy współpracy z lokalnymi Operatorami rozpoczęła realizację projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców z Sektora Chemicznego.

Przedsiębiorcy z Sektora mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego. 

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 30 września 2020 roku i będzie trwała do 30 listopada 2020 r.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza szkoleń:

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym.
 • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych.
 • Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej.
 • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej.
 • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych.
 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi.
 • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej.
 • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych.
 • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych.
 • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne.
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii.
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego.

Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, a przedsiębiorcy będą zobligowani do uiszczenia nie mniej niż 20% wkładu własnego.

Wszyscy zainteresowani udziałem swoich pracowników przedsiębiorcy powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: Kliknij Mnie!

Lub

w opracowaniach Rady Sektorowej pod adresem: Kliknij Mnie!

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zaloguj Się